ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Παραδόθηκαν για χρήση τα γήπεδα στην περιοχή της δεξαμενής των Σπάτων

Παραδόθηκαν για χρήση τα γήπεδα στην περιοχή της δεξαμενής των Σπάτων

Η αξιοποίηση των δημόσιων αθλητικών χώρων είναι επένδυση για το μέλλον της πόλης και ιδιαίτερα της νεολαίας. Παραδίνουμε για χρήση τα γήπεδα στην περιοχή της δεξαμενής των Σπάτων. Έγινε πλήρης ανακατασκευή των αθλητικών χώρων και δημιουργία ενός νέου γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5. Παραμένουμε προσηλωμένοι στους στόχους μας και στις δεσμεύσεις μας για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου μας.