ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Μέτρα πρόληψης πυρκαγιών - συναγερμός για τον καθαρισμό των ιδιωτικών οικοπέδων στο Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος

Μέτρα πρόληψης πυρκαγιών - συναγερμός για τον καθαρισμό των ιδιωτικών οικοπέδων στο Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος

Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος ενημερώνει τους πολίτες ότι πρέπει να προβούν στον καθαρισμό των οικοπέδων τους, στις περιοχές ΣΠΑΤΩΝ & ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, την 1η Μαΐου.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων υποχρεούνται να προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς. Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

  • Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
  • Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης όπως τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
  • Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.
  • Απομάκρυνση αναφλέξιμων ή εύφλεκτων υλικών.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά υπολειμμάτων καθαρισμού.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου-31 Οκτωβρίου) οι χώροι πρέπει να διατηρούνται καθαροί προς αποφυγή κινδύνου.

Καλούνται οι υπόχρεοι μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού να ενημερώνουν τις υπηρεσίες του Δήμου με κάθε πρόσφορο μέσο.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 94 παρ. 1 περίπτωση 26 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010 (πρόστιμο, δαπάνη καθαρισμού και μήνυση για το αδίκημα σύμφωνα με το άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα).

Η προστασία των πόλεων μας και του περιβάλλοντος είναι συλλογική υπόθεση. Η συμβολή και η συμμετοχή όλων μας βοηθάει την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στην έγκυρη κινητοποίηση και το σχεδιασμό που απαιτείται για την προστασία ανθρώπων, περιουσιών και περιβάλλοντος .