ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

«Από το παρελθόν στο μέλλον. Προτάσεις για την επανάχρηση των κτηρίων του Μετοχίου Βουρβά στα Σπάτα», σήμερα Δευτέρα 4 Ιουλίου και ώρα 20.30 στα κτήρια του Μετοχιού Βουρβά.

Μπορεί να είναι εικόνα εξωτερικοί χώροι και κείμενο

Μπορεί να είναι εικόνα εξωτερικοί χώροι και κείμενο που λέει "ρπiμμδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ -ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο Κτιριακό Συγκρότημα Μετοχίου Βουρβά Φωτυγραφακή Αποτύποση Σύντομη ιστορική επισκόπηση αρχιτεκτονική περιγραφή του συγκροτήματος Ιούλιος, 022"

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.