ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Τι είναι η πινακίδα Μ και αφορά όλους τους Ελληνες;

Τι είναι η πινακίδα Μ και αφορά όλους τους Ελληνες;

Ενώ μένουν λίγες ημέρες πριν την παράταση της πληρωμής των Τελών κυκλοφορίας για το 2024, υπάρχει και η πινακίδα Μ για όσους δε θέλουν να πληρώνουν πολλά…

Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική νομοθεσία, η χρήση της πινακίδας «Μ» επιτρέπει την προσωρινή κυκλοφορία ενός οχήματος για μέγιστο αριθμό τριών ημερών εντός ενός έτους, με την πληρωμή ενός ημερήσιου τέλους.

Το ημερήσιο τέλος κυκλοφορίας είναι 10 ευρώ για επιβατικά αυτοκίνητα και 3 ευρώ για δίκυκλα. Οι τρεις ημέρες μπορεί να είναι είτε συνεχόμενες μία φορά εντός του έτους, είτε χωρισμένες σε δύο περιόδους – μία ημέρα και δύο συνεχόμενες ημέρες.

Η άδεια χρήσης της πινακίδας “Μ” δεν μπορεί να χορηγηθεί περισσότερες από δύο φορές το ίδιο έτος.
Η πινακίδα «Μ» μπορεί να χορηγηθεί ηλεκτρονικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους εξής σκοπούς:
α) Για την παράδοση του οχήματος σε σημείο συλλογής οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.
β) Για την μεταφορά του οχήματος σε ΚΤΕΟ για επισκευή ή έλεγχο.
γ) Για την αλλαγή του χώρου στον οποίο το όχημα φυλάσσεται.

Η έκδοση της πινακίδας “Μ” γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας μέσω gov.gr.