ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Πώς και από ποιους επαγγελματίες μπορεί να αμφισβητηθεί η τεκμαρτή φορολόγηση
Featured

Πώς και από ποιους επαγγελματίες μπορεί να αμφισβητηθεί η τεκμαρτή φορολόγηση

Είναι μαχητός ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων των επαγγελματιών;

Είναι μαχητός ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων των επαγγελματιών;

Δηλαδή μπορεί να αμφισβητηθεί; Από το υπουργείο Οικονομικών απαντούν: "Ναι”. Μάλιστα, το οικονομικό επιτελείο διεύρυνε τις περιπτώσεις, τις οποίες μπορεί να επικαλεστεί ο επαγγελματίας για να γλιτώσει από το τεκμαρτό εισόδημα. Καθώς κάποιοι δεν επιθυμούν να εργαστούν περισσότερο και τους αρκούν 5.000 ή 6.000 ευρώ ή κάποιοι άλλοι διατηρούν ανοιχτά τα βιβλία μόνο και μόνο για να συμπληρώσουν τα έτη συνταξιοδότησης τους πληρώνοντας μόνο τις εισφορές τους στον ΕΦΚΑ και το τέλος επιτηδεύματος στην εφορία.

Οι ανωτέρω μπορούν να προσφύγουν στην εφορία και να αποδείξουν την πραγματικότητα. Θα διενεργηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος από την εφορία και εφόσον από τα στοιχεία προκύψει ότι ο ισχυρισμός τους έχει βάση θα φορολογηθούν επί των πραγματικών τους εισοδημάτων.

Όπως προκύπτει από το σχέδιο νόμου που είναι σε δημόσια διαβούλευση και το οποίο ήδη έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 800 σχόλια, το ελάχιστο ετήσιο κέρδος, μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο όταν αυτό είναι μεγαλύτερο από τα πραγματικά δηλωθέντα κέρδη αυτού, εφόσον αποδεικνύεται από τον υπόχρεο με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία.

Τέτοια περιστατικά συντρέχουν ιδίως στο πρόσωπο των υπόχρεων, οι οποίοι:

α) υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις,

β) είναι φυλακισμένοι,

γ) νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική,

δ) βρίσκονται σε αδυναμία άσκησης δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης ή λοχείας με βάση την εργατική νομοθεσία,

ε) έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από εκτεταμένες φυσικές καταστροφές που κατέστησαν αδύνατη, συνολικά ή μερικά, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας,

στ) τελούν υπό ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης ή της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους,

ζ) τελούν υπό απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος ή άλλου χώρου άσκησης της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε εφαρμογή απόφασης δημόσιας αρχής για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή άλλου λόγου που υπαγορεύει το δημόσιο συμφέρον,

η) προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανωτέρας βίας δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Οι επαγγελματίες που θα προβούν σε τέτοια ενέργεια θα πρέπει να προσκομίσουν τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του. Δεν συνιστούν, όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου, και δεν αποδεικνύουν τέτοιους λόγους μόνες οι εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία, αρχεία και στοιχεία του φορολογουμένου. Η Φορολογική Διοίκηση ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισμών και την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων του φορολογουμένου και μειώνει ανάλογα το ελάχιστο ετήσιο κέρδος, στα οποία αναφέρονται οι ισχυρισμοί και τα αποδεικτικά στοιχεία.

Σημειώνεται ότι ανάλογα με τα έτη λειτουργίας της ατομικής επιχείρησης θα διαμορφώνεται και το τεκμαρτό εισόδημα.

Συγκεκριμένα:

- για τα τρία πρώτα χρόνια δραστηριοποίησης το τεκμαρτό εισόδημα θα είναι μηδενικό,

- για τον τέταρτο χρόνο 3.603 ευρώ,

- για τον πέμπτο χρόνο 7.316 ευρώ,

- για τον έκτο χρόνο 10.920,

- για τα έτη 7-9 το τεκμαρτό εισόδημα θα φθάσει τα 12.012,

- για τα έτη 10-12 το τεκμαρτό εισόδημα θα διαμορφωθεί στα 13.102 ευρώ και

- για πάνω από 12 έτη θα φθάσει στα 14.196 ευρώ.

Πηγή: capital.gr