ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Βράβευση της Περιφέρειας Αττικής στα TOURISM AWARDS 2023

Βράβευση της Περιφέρειας Αττικής στα TOURISM AWARDS 2023

Με το βραβείο ΒRΟΝΖΕ, στην κατηγορία της «Αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης» για την Στρατηγική Κυκλικού Τουρισμού που εκπονήθηκε για την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής, βραβεύτηκε στα Tourism Awards 2023 η Περιφέρεια Αττικής, ένα χρόνο μετά την επίσημη ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INCIRCLE.

Σημειώνεται ότι τα Tourism Awards είναι τα βραβεία - θεσμός του τουριστικού κλάδου που αναδεικνύουν τους πρωτοπόρους και καινοτόμους του ελληνικού τουρισμού. Για 10η συνεχή χρονιά βράβευσαν όσους συνετέλεσαν στην ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού με βέλτιστες πρακτικές, χαράζοντας τον δρόμο της επόμενης μέρας.

Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους του περιφερειάρχη Γεώργιου Πατούλη ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Τουρισμού Θεόδωρος Κουτσογιαννόπουλος, σε μια λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, η οποία ξεπέρασε τα 500 άτομα. 

Με αφορμή τη διάκριση ο περιφερειάρχης επισήμανε ότι το βραβείο αυτό αποτελεί μια πολύ σημαντική διάκριση για την Περιφέρεια, τη δεδομένη στιγμή που επίκειται η υλοποίηση των μέτρων της Στρατηγικής Κυκλικού Τουρισμού που εκπονήθηκε για την ΠΕ Νήσων και θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη στις νησιωτικές περιοχές που έχουν ευαίσθητα οικοσυστήματα. «Παράλληλα θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση της βιώσιμης ανάπτυξης και του βιώσιμου τουρισμού στους τέσσερις βασικούς πυλώνες που επηρεάζονται από τον τουρισμό, δηλαδή στην ενέργεια, στην κυκλική διαχείριση απορριμμάτων, στη βιώσιμη κινητικότητα και στην κυκλική διαχείριση των υδάτινων πόρων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους τουρίστες». 

Βάση του στρατηγικού περιφερειακού σχεδιασμού το  επόμενο βήμα είναι η ανάδειξη και υλοποίηση της εν λόγω Στρατηγικής προς όφελος των νησιωτικών περιοχών που θα οδηγήσει σε:

  • Εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση της ενεργειακής εξάρτησης και του οικολογικού αποτυπώματος, μείωση των επιπτώσεων σε φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
  • Αύξηση της ανθεκτικότητας του τουριστικού τομέα έναντι ακραίων φαινομένων ή πιέσεων.
  • Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε νέες τουριστικές αγορές. 
  • Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ενημέρωση πολιτών και επισκεπτών.
  • Δυνατότητα συνεργασίας και δέσμευσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων για κοινές «κυκλικές» πολιτικές και την παρακολούθησή τους.
  • Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσω της υιοθέτησης νέων κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων.
  • Βελτίωση του επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού