ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Εξ αποστάσεως ομαδικά εργαστήρια πληροφόρησης και συμβουλευτικής για εργαζόμενους και ανέργους

Εξ αποστάσεως ομαδικά εργαστήρια πληροφόρησης και συμβουλευτικής για εργαζόμενους και ανέργους

Το ΙΝΕ - ΓΣΕΕ, ανακοινώνει την υλοποίηση ομαδικών εργαστηρίων για την ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills). Τα ομαδικά εργαστήρια απευθύνονται σε εργαζόμενους και ανέργους της περιφέρειας Αττικής και θα πραγματοποιηθούν με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης (Zoom).

Στοχεύουν στην ανάπτυξη και ενίσχυση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού για την ενίσχυση της επαγγελματικής τους εξέλιξης και σταδιοδρομίας. Επίσης, παρέχουν επικαιροποιημένη πληροφόρηση για θέματα (επαν-)ένταξης στην ελληνική αγορά εργασίας και αναπτύσσονται με βιωματικό τρόπο ενισχύοντας την αμφίδρομη επικοινωνία και διάδραση της ομάδας των συμμετεχόντων.

Συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν:

☑ Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Λήψης Επαγγελματικής Απόφασης

☑ Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Συναισθηματικής Νοημοσύνης

☑ Διαμορφώνοντας Επαγγελματικό Προφίλ στο LinkedIn

☑ Διαχείριση Εργασιακού Άγχους

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής δείτε το ακόλουθο link: https://www.inegsee.gr/ex-apostaseos-omadika-ergastiria.../