ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Γνωστοποίηση από τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Θανάση Αυγερινό για 7 προκηρυσσόμενες θέσεις προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. της ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Γνωστοποιούμε την προκήρυξη της ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου «Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας τμήματος του Ρέματος Ξερέα, Δήμου Κρωπίας Αττικής», (Ε.Π. «Αττική 2014-2020»), για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για οκτώ (8) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης, έως την ολοκλήρωση του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού, ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

(ΠΕ) Αρχαιολόγοι

1

 

 

 

Εκτέλεση αρχαιολογικών

εργασιών στο Δήμο

Κρωπίας (ρέμα Ξερέα)

 

(ΤΕ) Μηχανικοί με εξειδίκευση στην αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων και στο σχεδιασμό αρχαιολογικών ευρημάτων

 

1

(ΔΕ) Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων

και Έργων Τέχνης (Συντήρηση Έργων Τέχνης)

 

1

(ΥΕ) Εξειδικευμένοι Εργάτες

(σε αρχαιολογικά έργα)

 

4

 

Οι προσληφθέντες, κατά τη διάρκεια της σύμβασής τους, θα παρέχουν υπηρεσία σύμφωνα με τις ανάγκες του υποέργου και σε μόνιμες ή προσωρινές εγκαταστάσεις της ίδιας αρχής που θα τους υποδειχθούν αρμοδίως και για όσο χρονικό διάστημα οι ανάγκες αυτού, το επιβάλλουν.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα

συνημμένα δικαιολογητικά, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη

διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 98-100, Τ.Κ. 117 41, υπόψη κ. Αρμακόλλα Γεώργιου (τηλ. επικοινωνίας: 210.3240563, εσωτ.110),

γ) είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η

εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της

Υπηρεσίας στη διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 98-100, Αθήνα, κατόπιν προγραμματισμένου

ραντεβού στο τηλ. 210.3240563.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 18.12.2020 έως 28.12.2020).

Για να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του υποψηφίου στη διαδικασία πρόσληψης, η

υποβολή θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά το έντυπο της αίτησης και τις υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 (Α΄ 75), τα οποία θα είναι υπογεγραμμένα (και σκαναρισμένα για υποβολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά, προς απόδειξη των κριτηρίων πρόσληψης.

 

Αναλυτικά η προκήρυξη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής βρίσκεται στη θέση : Αρχική \ Ενημέρωση \ Θέσεις Εργασίας \ Θέσεις Άλλων Φορέων, ήτοι :

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=37924;theseis-allwn-forewn-anakoinwsi-ksireas-arxaiologikes-ereynes&catid=260&Itemid=270

Ενημέρωση για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Μεταφορών ΠΕ Αν. Αττικής κατά τις 17 και 18.12.20 λόγω εργασιών στο κτίριο όπου στεγάζεται

Την Πέμπτη 17/12/2020 και την Παρασκευή 18/12/2020 η Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (επί της οδού Κλεισθένους 35, Σταυρός Αγ. Παρασκευής) θα υπολειτουργήσει, λόγω απαραίτητων ηλεκτρολογικών εργασιών που πραγματοποιούνται στο κτίριο.

 

Θα εξυπηρετηθούν τα απολύτως αναγκαία αιτήματα των πολιτών που ήδη έχουν προγραμματιστεί.

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:2132122605,Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:2132122634 για τα ΕΙΧ,Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 2132122640 για τα ΦΙΧ, και 2132122612 για τα δημοσίας ΔΧ                       

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:2132122609,607,608,638, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ:2132122622, 621, 623, 617, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για οποιαδήποτε νέο αίτημα για τις συγκεκριμένες μέρες που η υπηρεσία θα υπολειτουργεί, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στις άλλες 6 Διευθύνσεις Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής.

Με παρέμβαση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Θανάση Αυγερινού πραγματοποιούνται εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης του κτιρίου της Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ στο Σταυρό Αγ. Παρασκευής.

Χρόνια προβλήματα σε σχέση με την λειτουργικότητα αλλά και την γενικότερη κατάσταση του κτιρίου, που ταλάνιζαν τόσο τους εργαζόμενους όσο και το κοινό της Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, που βρίσκεται στην οδό Κλεισθένους 35 στο Σταυρό της Αγ. Παρασκευής, επιλύει πλέον η παρέμβαση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Θανάση Αυγερινού για ανακαίνιση και αναβάθμιση του κτιρίου της Δ/νσης, σε συνεργασία με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Χρήστο Νταή.

Καθότι οι εργασίες συνεχίζονται απρόσκοπτα και λόγω του γεγονότος ότι η εγκατάσταση ηλεκτρολογικής υποδομής που έχει δρομολογηθεί προσεχώς, πρόκειται να διαρκέσει τέσσερις (4) ημέρες, ήτοι από Πέμπτη 17/12 έως και Κυριακή 20/12, απαιτείται η Υπηρεσία να υπολειτουργήσει για την Πέμπτη 17/12/2020 & Παρασκευή 18/12/2020 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Ως εκ τούτου, για τις δύο αυτές ημέρες, η Υπηρεσία θα εξυπηρετήσει τα απολύτως αναγκαία αιτήματα των πολιτών που ήδη έχουν προγραμματιστεί.

Επίβλεψη του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Θανάση Αυγερινού στις εργασίες διάνοιξης της κλειστής λόγω έντονων βροχοπτώσεων επαρχιακής οδού Βαρνάβα - Καπανδριτίου.

Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θανάσης Αυγερινός έσπευσε άμεσα στον επαρχιακό δρόμο Βαρνάβα – Καπανδριτίου, παρουσία του Δημάρχου Μαραθώνα, μηχανικού της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής και πολλών μηχανημάτων της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής για κατολισθήσεις σε πολλά σημεία πρανών από χώματα, πέτρες και πεύκα, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.

Η κυκλοφορία διεκόπη άμεσα για την ασφάλεια των πολιτών. Κλιμάκιο μηχανικών και γεωλόγων της Περιφέρειας θα βρεθεί στο σημείο για περαιτέρω εκτίμηση της κατάστασης.

Θανάσης Αυγερινός: Από τις πρώτες πρωινές ώρες με εντολή του Περιφερειάρχη μας Γιώργου Πατούλη σε κάποια από τα επικίνδυνα σημεία της Ανατολικής Αττικής για εκτίμηση της κατάστασης λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων.

Στην φωτογραφία η  γέφυρα της οδού Αρίωνος στη Ραφήνα και στο παρακλάδι του ρέματος Δασαμάρι, δίπλα από τον Βάρδα, στα όρια των Δήμων Σπάτων και Ραφήνας.

Και στις δύο διαβάσεις διεκόπη άμεσα η κυκλοφορία.

Γιώργος Πατούλης: Όλα καλά φίλοι μου! Και το 2ο τεστ είναι αρνητικό !

Από αύριο Τρίτη επιστρέφουμε στο γραφείο μας!
 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας που με τις χιλιάδες ευχές σας μου δώσατε δύναμη όλες τις ημέρες της καραντίνας και την απαραίτητη θετική ενέργεια σας και το ξεπεράσαμε και αυτό!
Προχωράμε!

Γιώργος Πατούλης: Προσθήκη επιπλέον ΚΑΔ στο πρόγραμμα στήριξης ύψους 250 εκ. ευρώ της Περιφέρειας Αττικής για επιχειρήσεις που πλήττονται από τον Covid-19.

Γ. Πατούλης: «Προτεραιότητά μας η ενίσχυση όσο το δυνατόν περισσότερων επιχειρηματικών κλάδων που χρήζουν έμπρακτης στήριξης»

Μετά από πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και σε συνέχεια στενής συνεργασίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και προσωπικά με τον Υφυπουργό Ι. Τσακίρη, επιτεύχθηκε η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Απόφαση C(2020) 8791/final) της προσθήκης επιπλέον ΚΑΔ στο πρόγραμμα στήριξης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής που πλήττονται από την πανδημία του Covid-19, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 3 το ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020.

Ειδικότερα, μετά την εκτενή προσπάθεια της Περιφέρειας Αττικής να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες πληττόμενες επιχειρήσεις στα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να επικυρώσει την προσθήκη επιπλέον ΚΑΔ που δικαιούνται στήριξης. Πρόκειται για κωδικούς που έχουν χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών ως πληττόμενοι, είναι συμβατοί με το προσωρινό πλαίσιο στήριξης και δεν εμπίπτουν στους εξαιρούμενους τομείς (πρωτογενής γεωργική παραγωγή, τομέας αλιείας, καπνός). Ειδικότερα προστίθενται ΚΑΔ όπως παραγωγή ζάχαρης, κακάο, σοκολάτας, βύνης (10.81, 10.82, 11.06), χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών (46.22), φρούτων και λαχανικών (46.31), κρέατος και προϊόντων κρέατος (46.32) και εκμετάλλευση περιπτέρων (47.19.10.02). Επιπλέον στις επιχειρήσεις που θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, θα περιλαμβάνεται και ο κλάδος των Ασφαλιστών και συγκεκριμένα οι ασφάλειες (65.11 και 65.12), η αντασφάλιση (65.20), η αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών (66.21), οι δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών (66.22), άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (66.29).

 Ακολουθεί παρακάτω αναλυτικός κατάλογος με τους επιπλέον ΚΑΔ που προστίθενται στο πρόγραμμα.

Η Περιφέρεια Αττικής αποδεικνύει έμπρακτα ότι παραμένει στο πλευρό των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, με πληθώρα δράσεων, όπως η εν λόγω δράση που στηρίζει τις μικρές και πολύ επιχειρήσεις με 200 εκ. ευρώ από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση της δράσης με επιπλέον 50 εκ. € και εντός της ερχόμενης εβδομάδας, θα τροποποιηθεί η οικεία πρόσκληση προκειμένου να προστεθούν οι νέοι ΚΑΔ, να διευκρινιστεί ο τρόπος διάθεσης του επιπλέον ποσού, αποκλειστικά για τους αυτοαπασχολούμενους και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και να δοθεί νέα παράταση. Η νέα έκδοση της πρόσκλησης, θα ανακοινωθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής (www.pepattikis.gr) και στις ιστοσελίδες της ΕΛΑΝΕΤ (https://www.elanet.gr/2020/10/07/enischysi-pmme-attikis-logo-covid19/) και του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr).

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε σχετικά:

«Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη των επιχειρήσεων της Αττικής, εν μέσω της πανδημίας που πλήττει έντονα τη χώρα μας και για τον λόγο αυτό αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας. Κατανοούμε και λυπόμαστε βαθιά για το γεγονός ότι το lockdown και τα μέτρα για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας έχουν πλήξει σοβαρά τις επιχειρήσεις της Αττικής. Άλλωστε, προτεραιότητά μας ήταν πάντοτε η ενίσχυση όσο το δυνατόν περισσότερων επιχειρηματικών κλάδων που χρήζουν έμπρακτης στήριξης. Με τη νέα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιπλέον ΚΑΔ μπορούν να ενταχθούν στα μέτρα στήριξης και ενίσχυσης που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020. Είναι χρέος μας να βοηθήσουμε έμπρακτα, τις επιχειρήσεις της Αττικής που έχουν ανάγκη. Με αλληλεγγύη και έμπρακτη στήριξη, θα περάσει και αυτή η κρίση».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤΤ124 ΤΗΣ ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη σε πλήρη ετοιμότητα ο μηχανισμός της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας

Γ. Πατούλης: «Προτεραιότητά μας η καλύτερη προστασία της ζωής και των περιουσιών των πολιτών. Εντείνουμε τα προληπτικά μέτρα και καλούμε τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων»

Σε πλήρη ετοιμότητα έχει τεθεί ο μηχανισμός της Περιφέρειας Αττικής, με εντολή του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό για την αντιμετώπιση της επικείμενης κακοκαιρίας.

Από την πρώτη στιγμή ενημέρωσης από την ΕΜΥ για την εκδήλωση έκτακτων καιρικών φαινομένων τα οποία θα ενταθούν από σήμερα το απόγευμα, ο κ. Πατούλης έδωσε οδηγίες προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, προκειμένου να εντατικοποιήσουν τα μέτρα πρόληψης, με έμφαση σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, με στόχο την καλύτερη θωράκιση της Αττικής και των πολιτών.

Τις ενέργειες συντονίζει ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Β. Κόκκαλης, ενώ πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες αυτοψίες και καθαρισμοί σε ρέματα της Αττικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε αυτά που βρίσκονται σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Επιπλέον με σχετικό έγγραφο έχουν ενημερωθεί από χθες όλοι οι δήμοι από τους οποίους ζητείται μεταξύ άλλων να απομακρύνουν φερτά υλικά από φρεάτια και αγωγούς. Ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Β. Κόκκαλης σε συνεργασία με όλους τους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες βρίσκονται σε συνεχή συνεννόηση με τους δήμους και τους αρμόδιους φορείς.

Ο Περιφερειάρχης έδωσε σαφείς εντολές να τεθούν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειακών ενοτήτων της Αττικής σε πλήρη ετοιμότητα και να ενταθούν οι έλεγχοι σε ρέματα υψηλής επικινδυνότητας. Παράλληλα επισήμανε την ανάγκη κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας οι πολίτες να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις.

Συγκεκριμένα επισήμανε:

«Αυτή την ώρα προτεραιότητά μας είναι η καλύτερη προστασία της ζωής και των περιουσιών των πολιτών. Μετά την ενημέρωση που είχαμε από την ΕΜΥ και σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εντείνουμε τα προληπτικά μέτρα και βρισκόμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση προκειμένου να παρέμβουμε όπου χρειαστεί. Αντίστοιχα καλούμε όλους τους δήμους να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και να προβούν σε όσα προληπτικά μέτρα απαιτούνται για τη θωράκιση των περιοχών τους».

Συστάσεις της Περιφέρειας Αττικής προς τους πολίτες

Η περιφέρεια Αττικής συστήνει σε όλους τους πολίτες για την καλύτερη προστασία τους, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων τα εξής:

Να περιορίσουν στο ελάχιστο τις άσκοπες μετακινήσεις

-Να μην διασχίζουν για κανένα λόγο χείμαρρους, ρέματα ή δρόμους που έχουν πλημμυρήσει, πεζοί ή με όχημα

-Να μην διέρχονται κάτω από μεγάλα δένδρα και πινακίδες καθ’ όλη τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων

-Να αποφεύγουν διαμονή σε υπόγειους και ημιυπόγειους χώρους κυρίως σε περιοχές που έχουν πλημμυρήσει στο παρελθόν ή βρίσκονται κοντά σε ποταμούς, χείμαρρους ή ακτές

Μήνυμα του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς.

Η καταπολέμηση της διαφθοράς και η αποτελεσματικότερη θωράκιση της Αυτοδιοίκησης από φαινόμενα αδιαφάνειας, είναι προτεραιότητά μας και βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών μας.

Διαχρονικός στόχος μας είναι η τήρηση της νομιμότητας σε όλο το εύρος των λειτουργιών μας, προκειμένου να εμπεδώνεται καθημερινά το αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους φορείς της Αυτοδιοίκησης και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας.

Ως Περιφέρεια Αττικής έχουμε αποδείξει την ξεκάθαρη βούλησή μας να συνεργαστούμε και να συμβάλλουμε καθοριστικά στην εθνική προσπάθεια της πρόληψης και της καταπολέμησης της διαφθοράς, με δεδομένο ότι η Νομιμότητα, η Διαφάνεια και η Αποτελεσματικότητα αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά υπεράσπισης της Δημοκρατίας. Οφείλουμε να προχωρήσουμε σε μια νέα εποχή με τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών και την αύξηση του επιπέδου ασφαλείας.

Προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε αναλάβει μία σειρά πρωτοβουλιών με πιο πρόσφατη την έναρξη διαβουλεύσεων όλων των Δημάρχων της Αττικής με το Ελεγκτικό Συνέδριο όπου αποτυπώθηκε, απ΄όλες τις πλευρές, η σημασία να υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση και συνεργασία μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκειμένου να μπορούν να εξασφαλιστούν γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες, με την ενεργοποίηση δικλείδων ασφαλείας.

Έμφαση δίνουμε στην ανάγκη ενίσχυσης των προληπτικών ελέγχων οι οποίοι αποτελούν ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο στον αγώνα μας για τη διασφάλιση της της νομιμότητας και την ανάπτυξη αποτελεσματικών μηχανισμών ανάσχεσης της αδιαφάνειας.  Παράλληλα είναι το βασικό μέσο προστασίας των στελεχών της Αυτοδιοίκησης από κρούσματα διαφθοράς.

Αποτελεί βαθιά μου πεποίθηση πως τέτοια φαινόμενα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά μόνο με ενότητα και συστράτευση. Όλοι μαζί οφείλουμε να υψώσουμε τείχος προστασίας του κύρους και της αξιοπιστίας του θεσμού της Αυτοδιοίκησης.

Δήλωση του Περιφερειάρχη Αττικής με αφορμή τη σημερινή Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη.

Γ. Πατούλης: Σήμερα τιμούμε και αφιερώνουμε τη συμβολική αυτή μέρα, σε όλους τους εθελοντές Ιατρούς και Νοσηλευτές που καθημερινά παλεύουν με την πανδημία με αυταπάρνηση και ηρωισμό σ΄όλη τη χώρα, σώζοντας ανθρώπινες ζωές»

Η 5η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε ως Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη το 1985, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο συμβολισμός αυτής της ημέρας είναι πιο δυνατός και πιο επίκαιρος από ποτέ καθώς ο εθελοντισμός, αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα όπως και για ολόκληρο τον πλανήτη, αναδείχθηκε ως ένας από τους πολυτιμότερους συμμάχους και αρωγούς στην εθνική μάχη που δίνουμε κατά της πανδημίας.

Σήμερα τιμούμε κυρίως, όλους τους εθελοντές Ιατρούς και Νοσηλευτές σ΄όλη τη χώρα αλλά και σ΄ολόκληρο τον πλανήτη, που καθημερινά παλεύουν με την πανδημία με αυταπάρνηση και ηρωισμό, σώζοντας ανθρώπινες ζωές. Με τη στάση και την ανιδιοτελή προσφορά τους, αποτελούν φωτεινό φάρο και πρότυπο για όλους μας.

Τώρα που η υγειονομική κρίση δοκιμάζει ολόκληρη την κοινωνία, η σπουδαία συμβολή των εθελοντών σε όλους τους τομείς, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας, πως όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε να βγούμε νικητές από αυτή την περιπέτεια. Ως Περιφέρεια Αττικής τιμούμε τους εθελοντές και τους ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή τους στις κοινωνικές μας δράσεις όλη την περίοδο της πανδημίας, όπως είναι η διοργάνωση αιμοδοσιών, η διενέργεια προληπτικών ελέγχων για τον Covid 19 σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού αλλά και η συγκέντρωση ιατρικού και φαρμακευτικού υλικού για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

Η ανθρωπιστική αλληλεγγύη, αποτελεί υποχρέωση όλων μας. Τα υψηλά ποσοστά της κοινωνικής συνοχής στα κοινωνικά πρότυπα που έχουμε ως κοινωνία, όπως είναι η οικογένεια, το σχολείο και η εκπαίδευση, αλλά και στην εφαρμογή και υλοποίηση συγκεκριμένων και στοχευμένων πολιτικών και δράσεων στήριξης του κοινωνικού κράτους, οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στον εθελοντισμό.

Με δεδομένη τη σημαντική προσφορά των εθελοντών σε τομείς όπως είναι η στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, η προστασία του περιβάλλοντος, η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια και η πρόληψη όσον αφορά την υγεία, ο εθελοντισμός έχει καταστεί εταίρος του κράτους στην υλοποίηση της κοινωνικής του πολιτικής.

Το φιλότιμο, η ευαισθησία, η διάθεση για προσφορά υπάρχουν ως προδιάθεση στον Έλληνα, αρκεί ενωμένοι από κάθε θεσμικό ρόλο και πεδίο δραστηριοποίησης να συνεχίσουμε να ενεργοποιούμε τα αντανακλαστικά και τις αξίες αυτές».

Θετικός στον Covid -19 και o Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Νικόλαος Πέππάς.

Με ανάρτησή του πριν λίγη ώρα στα social media o Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Νικόλαος Πέππάς μας ενημέρωσε ότι διαγνώστηκε θετικός στον κορονωϊό.
 
Η ανάρτηση του Αντιπεριφερειάρχη:
 
"Αγαπητοί μου φίλοι Καλημέρα,
Διαγνώστηκα θετικός στον κορονωϊό στο πλαίσιο τακτικών προληπτικών ελέγχων που κάνω, δεδομένης και της επαφής μου με κόσμο (κυρίως θεσμικούς παράγοντες) και των αυξημένων δραστηριοτήτων μου, που προκύπτουν φυσικά και λόγω της πανδημίας.
Μένω σπίτι λοιπόν και σε περιορισμένο χώρο, όπως ορίζει το πρωτόκολλο. Ενημέρωσα αμέσως όλους όσοι ήρθα σε επαφή τις τελευταίες ημέρες και απολυμαίνεται και ο χώρος εργασίας μου.
Παραμένω μάχιμος! Με τη βοήθεια της τεχνολογίας είμαι στις επάλξεις, προκειμένου το έργο μου ως Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας να συνεχίσει απρόσκοπτα, αυτές τις δύο εβδομάδες του αυτοπεριορισμού μου."
 
Η Ομάδα του Attica Today εύχεται στον κ. Πέππα ταχεία ανάρρωση.

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης θετών γονέων από την Περιφέρεια Αττικής-- Θα ακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για υποψήφιους ανάδοχους γονείς.

Γ. Πατούλης: «Στόχος μας η οικογενειακή αποκατάσταση κάθε παιδιού που στερείται – μόνιμα ή προσωρινά – βιολογικού περιβάλλοντος. Η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει το κοινωνικό της έργο και θα σταθεί στο πλευρό των γονιών που επιθυμούν να προσφέρουν»

 

Η Περιφέρεια Αττικής υποστηρίζοντας την ανάγκη ανάδειξης και προώθησης των Θεσμών της Υιοθεσίας και της Αναδοχής ως μέσο πρόληψης και κατάργησης του ιδρυματισμού και διασφάλισης των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των παιδιών, κατάρτισε και ολοκλήρωσε πρόγραμμα εκπαίδευσης υποψήφιων θετών γονέων.

 

Ειδικότερα η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας, σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων υλοποίησε 5 τμήματα εκπαίδευσης για υποψήφιους θετούς γονείς, κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2020. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr Το πρόγραμμα είχε συνολική διάρκεια τριάντα (30) ωρών με έξι (6) θεματικές ενότητες και εκπαιδεύτηκαν 115 υποψήφιοι θετοί γονείς.

 

Στόχος των προγραμμάτων επιμόρφωσης ήταν να προετοιμάσουν τους υποψήφιους θετούς γονείς για την αντιμετώπιση κάθε ζητήματος που σχετίζεται με την υιοθεσία. Οι εκπαιδευτές ήταν όλοι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής, που έχουν πιστοποιηθεί με σχετική εκπαίδευση.

 

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο η εκπαίδευση αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή των υποψηφίων θετών στο Εθνικά Μητρώα Υιοθεσίας και εν συνεχεία στην διαδικασία σύνδεσης τους με παιδιά.

 

Η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζοντας να είναι αρωγός της προώθησης του συγκεκριμένου θεσμού και σεβόμενη την επιθυμία των υποψήφιων θετών και αναδόχων γονέων, συνεχίζει την εκπαιδευτική διαδικασία, με άμεσο επόμενο στόχο την διενέργεια εκπαιδευτικού προγράμματος για υποψήφιους ανάδοχους γονείς.

 

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισήμανε:

«Στόχος μας η οικογενειακή αποκατάσταση κάθε παιδιού που στερείται – μόνιμα ή προσωρινά – βιολογικού περιβάλλοντος. Η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει το κοινωνικό της έργο και θα σταθεί στο πλευρό των γονιών που επιθυμούν να προσφέρουν.

Εργαζόμαστε συστηματικά για την ανάδειξη και προώθηση της Υιοθεσίας και Αναδοχής. Σε συνεργασία με τα διοικητικά στελέχη της Περιφέρειας, τα συναρμόδια Υπουργεία και τους εμπλεκόμενους φορείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να βελτιωθεί η  σχετική διαδικασία».

Υπεγράφη η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Ραφήνας-Πικερμίου παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Θανάση Αυγερινού.

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη η ένταξη του έργου της «Ενεργειακής Αναβάθμισης του κτιρίου του Δημαρχείου Ραφήνας Πικερμίου» στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές» του Ε.Π. «Αττική», παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Θανάση Αυγερινού.

Η εκτιμώμενη ωφέλεια από την υλοποίηση του έργου είναι μεγάλη, καθώς έχει τιμή στόχο τις 312.991 κιλοβατώρες/έτος, ενώ η τιμή στόχος για την εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών αερίων, ανέρχεται στο ισοδύναμο των 109,17 τόνων διοξειδίου του άνθρακα.

Η συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ανέρχεται σε συνολικό κόστος 494.563 ευρώ ενώ η προτεινόμενη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται στο ποσό των 230.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής (2014-2020), Άξονας Προτεραιότητας 4.

Σύμφωνα με δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Αυγερινού : «Η υπογραφή από τον Περιφερειάρχη μας Γιώργο Πατούλη του έργου υλοποίησης παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημαρχείο Ραφήνας-Πικερμίου είναι ενδεικτική του πόση βαρύτητα δείχνουμε όλοι εδώ στην Περιφέρεια και πόσο εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση της φροντίδας και της αναβάθμισης του περιβάλλοντος που ζούμε, αξιοποιώντας στο έπακρο τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης».

Η Περιφέρεια Αττικής ξεκινά σήμερα την αντικατάσταση των φωτεινών σηματοδοτών στη λεωφόρο Ποσειδώνος, με νέους σύγχρονους, περιβαλλοντικά φιλικότερους και πιο ασφαλείς

Γ. Πατούλης: « Συνεπείς στη δέσμευσή μας, εργαζόμαστε καθημερινά για την αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας αλλά και τον εκσυγχρονισμό του οδικού δικτύου της Αττικής, καθώς η ασφάλεια των οδηγών είναι ύψιστη προτεραιότητα»

 

Η Περιφέρεια Αττικής ξεκινά σήμερα τις εργασίες εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης κατά μήκος της Λ.Ποσειδώνος από τη συμβολή της με τη Συγγρού στο δήμο Π.Φαλήρου έως τη Λίμνη Βουλιαγμένης στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 

Συγκεκριμένα θα προβεί στην καθολική αντικατάσταση των υφιστάμενων ιστών Φ.Σ. με γαλβανισμένους ιστούς και των υφιστάμενων σηματοδοτών με σηματοδότες LED, στην αναβάθμιση του ρυθμιστή φωτεινής σηματοδότησης και στη μετατροπή της εγκατάστασης ώστε να λειτουργεί με χαμηλή τάση (42V).

 

Οι γαλβανισμένοι ιστοί που θα εγκατασταθούν φέρουν σήμανση CE, πληρούν το σύνολο των Εθνικών και Ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων, δεν οξειδώνονται και η στατική αντοχή τους δε μεταβάλλεται με το χρόνο

 

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει τα εξής:

«Συνεπείς στη δέσμευσή μας, εργαζόμαστε καθημερινά για την αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας αλλά και τον εκσυγχρονισμό του οδικού δικτύου της Αττικής, καθώς η ασφάλεια των οδηγών είναι ύψιστη προτεραιότητα. Θα συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς και με νέες παρεμβάσεις σε όλη την Αττική, με στόχο να νιώθουν όλοι πολίτες που κινούνται στο οδικό δίκτυο απόλυτα ασφαλείς».Τα οφέλη από την αντικατάσταση των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης

 

Οι νέοι σηματοδότες LED που θα αντικαταστήσουν τους ενεργοβόρους φωτεινούς σηματοδότες με λαμπτήρες πυράκτωσης, έχουν πολύ μικρή κατανάλωση ρεύματος και πληρούν το σύνολο των Εθνικών και Ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων

Τα αναμενόμενα πλεονεκτήματα του εκσυγχρονισμού παρατίθενται παρακάτω :

 1.  Μείωση των βλαβών στις σηματοδοτικές εγκαταστάσεις.

 2. Αύξηση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας.

 3. Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

 4. Υψηλότερη φωτεινότητα και επομένως καλύτερη θέαση στους χρήστες του οδικού δικτύου.

 5. Εξοικονόμηση δαπάνης από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

 6. Εξοικονόμηση δαπάνης από την ανά 6μηνο καθολική αντικατάσταση των λαμπτήρων πυράκτωσης.

 7. Προστασία του περιβάλλοντος με τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα.

 8. Μείωση των απορριμμάτων που προέρχονται από την αντικατάσταση των καμένων λαμπτήρων.

 

Έναρξη του μαραθωνίου καινοτομίας SUP Free hackathon για το πρόγραμμα “Ελλάδα χωρίς πλαστικά μιας χρήσης” Συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής κ. Αθανάσιου Αυγερινού.

Στην εναρκτήρια σύσκεψη του μαραθωνίου καινοτομίας SUP Free hackathon για το πρόγραμμα “Ελλάδα χωρίς πλαστικά μιας χρήσης” συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θανάσης Αυγερινός, που διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη λόγω των μέτρων περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας. Στόχος του μαραθωνίου καινοτομίας SUP Free hackathon είναι η δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών και λύσεων για μια ζωή χωρίς πλαστικά μίας χρήσης, μέσα από τεχνολογικά εργαλεία, καινοτόμες ιδέες και μεθοδολογίες που μπορούν να έχουν εφαρμογή στην καμπάνια ενημέρωσης, στη λειτουργία των επιχειρήσεων και στην καθημερινότητα όλων μας.

Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση από την Περιφέρεια Αττικής, κατόπιν πρωτοβουλίας του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, του Antivirus Crowdhackathon που είναι ο πρώτος απομακρυσμένος (remote) μαραθώνιος καινοτομίας που διοργανώθηκε στην Ελλάδα για ψηφιακές εφαρμογές και μεθοδολογίες που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της πανδημίας και παράλληλα υποστηρίζουν το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα με καινοτόμα εργαλεία και πρακτικές, η Περιφέρεια Αττικής πρόκειται να στηρίξει ενεργά και τη διοργάνωση του μαραθωνίου καινοτομίας SUP Free hackathon για την εξάλειψη των πλαστικών μιας χρήσης και στο πλαίσιο αυτό συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αυγερινός προκειμένου να ενημερωθεί.

Χαιρετισμό στην αρχή απεύθυνε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης, καθώς το πρόγραμμα υλοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου τόνισε ότι μετά την έκδοση από την Ε.Ε. της σχετικής κοινοτικής οδηγίας (2019/904/5-6-2019) η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που προχώρησε στην ψήφιση νόμου ο οποίος θεσπίζει ένα πλέγμα κινήτρων και αντικινήτρων που εξωθεί τους πολίτες να συμβάλλουν και οι ίδιοι στον περιορισμό της χρήσης του πλαστικού αλλά και στην ανακύκλωση. Το πρόγραμμα στηρίζουν ακόμη, το Κοινωφελές Ίδρυμα Λασκαρίδη, το Ίδρυμα «Θάλασσα» και η Lidl Hellas ενώ την ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης έχει η Crowdpolicy.

Το SUP Free hackathon κινητοποιεί το δημιουργικό ανθρώπινο κεφάλαιο της κοινωνίας και των επιχειρήσεων, ενισχύει τη δημιουργία και τη νεανική επιχειρηματικότητα, επενδύει στις συνεργασίες, αξιοποιεί την τεχνογνωσία στελεχών που συμμετέχουν και προωθεί την καινοτομία. Εντάσσεται στην προσπάθεια για την ενίσχυση της κουλτούρας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (entrepreneurship) στην Ελλάδα και παράλληλα, για τη δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στον χώρο της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφορίας. Επιπλέον, συμβάλλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου “brain drain,” δίνοντας στους νέους επιστήμονες και επιχειρηματίες κίνητρα για να παραμείνουν στη χώρα μας.


 

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θανάσης Αυγερινός :

«Η χρηματοδότηση σε καλές πρακτικές και καινοτομία είναι η απάντηση στις περιβαλλοντικές προκλήσεις, για το λόγο αυτό επενδύουμε στους νέους και τις έξυπνες και νεωτεριστικές ιδέες που αυτοί μπορούν να φέρουν, στην εποχή που ακολουθεί μετά τα πλαστικά μιας χρήσης. Αρκεί να σκεφτούμε ότι, σύμφωνα με επίσημες πηγές, 8 εκατομμύρια τόνων πλαστικού διοχετεύεται κάθε μέρα στη θάλασσα ενώ μία καφετέρια έχει απορρίμματα 60 κιλά πλαστικό το μήνα.

Συνεπώς η ανάγκη για ενεργοποίηση όλων είναι άμεση και σε αυτό μπορούν να συνεισφέρουν ενεργά και αποφασιστικά οι μεγάλες εταιρείες, που έχουν στρατηγική και πόρους, με το να χρησιμοποιούν στα προϊόντα τους όλο και λιγότερο πλαστικό. Στόχος μας είναι να αποφέρουμε περιβαλλοντικό και συνάμα κοινωνικό όφελος εν τέλει».


Σημαντική Εξέλιξη – Ξεκινάει το έργο διευθέτησης του ρέματος Ερασίνου στην Ανατολική Αττική Ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής κ. Αθανάσιο Αυγερινό.

Υπεγράφη η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου με αντικείμενο τη «Διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου Ανατολικής Αττικής» που βρίσκεται στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών και της αναδόχου εταιρείας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 συνολικού προϋπολογισμού 15.706.671,97 ευρώ.

Το σημαντικό αυτό έργο αποτελεί εξαιρετική εξέλιξη για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής των Κεντρικών και Νότιων Μεσογείων, (Σπάτα – Παιανία – Υμηττός – Κορωπί – Μαρκόπουλο Μεσογαίας – Καλύβια – Κουβαράς), λαμβάνοντας υπόψη την προστασία και ανάδειξη του σημαντικού υγροτόπου στις εκβολές του Ερασίνου στην Βραυρώνα, όπως επίσης και των ιδιαίτερα σημαντικών αρχαιολογικών μνημείων (Ναός Αρτέμιδος) στον ίδιο χώρο.

Συνοπτικά το έργο περιλαμβάνει :

Την κατασκευή χωμάτινου φράγματος ανάσχεσης πλημμυρών ύψους 19,5 μ. με συνοδευτικά έργα :

 • Ταμιευτήρας

 • Ανάντη φράγμα (πρόφραγμα)

 • Υπερχειλιστής ασφάλειας φράγματος

 • Υπερχειλιστής ασφάλειας ανάντη φράγματος

 • Αγωγοί διόδευσης πλημμύρας φράγματος

 • Αγωγοί διόδευσης πλημμύρας ανάντη φράγματος


Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θανάσης Αυγερινός σε σχετική δήλωσή του ανέφερε : «Είμαστε ευτυχείς που το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών προχωρά σε τόσο σημαντικά για την περιοχή της Ανατολικής Αττικής έργα, που είναι προς την κατεύθυνση της ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδάτινων πόρων της αλλά και της αντιπλημμυρικής θωράκισης των περιοχών που εμφανίζουν, συχνά, πλημμυρικά φαινόμενα . Όλοι μαζί, κεντρική εξουσία και τοπική αυτοδιοίκηση, συμβάλλουμε στη διευθέτηση των περιβαλλοντικών όρων και κατ΄ επέκταση στη βελτίωση της προστασίας και της ασφάλειας της ζωής των πολιτών».
Μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Θανάση Αυγερινού για την επέτειο του Πολυτεχνείου

"Η εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου 1973 ενάντια στο διδακτορικό καθεστώς της εποχής αποπνέει μήνυμα ανάγκης διαρκούς επαγρύπνησης για τη διαφύλαξη των πολύ ισχυρών αξιών, της Δημοκρατίας, της Παιδείας και της Ελευθερίας, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την υπόσταση και την υγιή εξέλιξη της ζωής του ανθρώπου. Οποιαδήποτε άλλη κατάσταση έλλειψής τους οδηγεί σε δρόμους δύσβατους και σκοτεινούς.

Γι΄ αυτό και φέτος, παρόλη την κρίσιμη και πρωτόγνωρη αυτή περίοδο που διανύουμε λόγω της υγειονομικής κρίσης, θυμόμαστε και τιμούμε την επέτειο του Πολυτεχνείου, προσέχοντας όμως και τηρώντας όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας."

Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Π. Ε. Ανατολικής Αττικής εν όψει της χειμερινής περιόδου 2020-21 υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη κ.Θανάση Αυγερινού.

Μετά από πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής και Προέδρου του Σ.Ο.Π.Π. Θανάση Αυγερινού πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας λόγω Covid-19, η τακτική συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν στον απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου 2020 καθώς και στις δράσεις προετοιμασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και χιονοπτώσεων - παγετού κατά την επερχόμενη χειμερινή περίοδο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θανάσης Αυγερινός αφού τόνισε ότι η Αντιπεριφέρεια Αν. Αττικής αναλαμβάνει δράσεις πρόληψης και προετοιμάζεται στο έπακρο για την χειμερινή περίοδο, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, ώστε να μην κινδυνέψει καμία ανθρώπινη ζωή και περιουσία, μεταξύ άλλων, ανέφερε :

1. Ως προς το πρώτο θέμα, η φετινή αντιπυρική περίοδος ήταν αρκετά δύσκολη, αφού είχαμε 42 ημέρες με δείκτη επικινδυνότητας υψηλό κατηγορία 3 και πολύ υψηλό κατηγορία 4 και με αρκετά συμβάντα στην Ανατολική Αττική. Παρόλα αυτά ο τελικός απολογισμός ήταν θετικός. Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω θερμά, τόσο τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, κ. Ν. Χαρδαλιά, ο οποίος παρέστη στις περισσότερες πυρκαγιές και συντόνισε την κατάσβεσή τους, όσο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους εθελοντές για την πολύτιμη δράση και συνεργασία τους.

Ειδικότερα, υπήρξαν κάποιες δασικές πυρκαγιές που ήταν αρκετά μεγάλες, όπως στις εγκαταστάσεις τις Ελληνικής βιομηχανίας όπλων (Ε.Β.Ο.) στο Δ. Λαυρεωτικής στις 16 Ιουλίου, ενώ δύο εξίσου σημαντικές δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στις 09 Σεπτεμβρίου αρχικά στην Νέα Μάκρη Δ. Μαραθώνα και στη συνέχεια στην περιοχή Φέριζα, στα όρια των Δ. Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, όπου η περιοχή κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για 6 μήνες. Η Περιφέρεια Αττικής διέθεσε άμεσα στους δύο δήμους ένα σημαντικό κονδύλι από τον προϋπολογισμό της για την άμεση αποκατάσταση των καμένων υποδομών, έστειλε αίτημα οριοθέτησης της περιοχής στο Υπουργείο Υποδομών, ώστε να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία για την αποζημίωση των πληγέντων κτιρίων και συγκέντρωσε τα στοιχεία των επιχειρήσεων που επλήγησαν. Ακόμη, λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε την Εύβοια στις 8 και 9 Αυγούστου, μεγάλος όγκος φερτών υλικών εμφανίστηκε στο παραλιακό μέτωπο των Δ. Ωρωπού, Μαραθώνα και Ραφήνας-Πικερμίου με κίνδυνο για το περιβάλλον, την δημόσια υγεία και την περιουσία των πολιτών. Η Περιφέρεια, μέσω της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, παρείχε συνδρομή περίπου 1 εκ. ευρώ με οχήματα και μηχανήματα για τον καθαρισμό όλου το παραλιακού μετώπου των πληγέντων περιοχών.

Τέλος, σημαντικά ήταν τα μέτρα που πάρθηκαν για την προστασία του πολύτιμου πευκοδάσους του Σχινιά, όπου κατόπιν συντονισμένων ενεργειών όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ύστερα από παρεμβάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Αν. Αττικής, τοποθετήθηκαν μπάρες φραγής κυκλοφορίας οχημάτων στις εισόδους του πευκοδάσους καθώς και ενημερωτικές πινακίδες με πληροφορίες για τους περιορισμούς που ισχύουν στο Εθνικό Πάρκο. Σ’ αυτό το εγχείρημα ήταν ιδιαίτερα σημαντική η συμβολή της Αστυνομικής Δ/νσης Βορειανατολικής Αττικής, της Τροχαίας και του Δ. Μαραθώνα. Αξίζει να επισημάνουμε ότι η Περιφέρεια έχει την πρόθεση να χρηματοδοτήσει την κατασκευή περιφερειακού δρόμου εξυπηρέτησης οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών περιμετρικά στην περιοχή του πευκοδάσους Σχινιά.

2. Όσον αφορά το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι την αντιμετώπιση των φαινομένων της χειμερινής περιόδου 2020-2021, έχει ήδη ολοκληρωθεί και εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο, το σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ», έχουν εκτελεστεί και συνεχίζουν να εκτελούνται έργα και μελέτες από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Ανατολικής Αττικής, για τον έλεγχο και τον προληπτικό καθαρισμό των κοιτών των ρεμάτων καθώς και των φρεατίων υδροσυλλογής – συνδετήριων αγωγών στις οδούς αρμοδιότητάς της. Πολλά αντιπλημμυρικά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ σε περίπτωση που τυχόν δεν επαρκούν τα μέσα από τις υπάρχουσες εργολαβίες, θα επέμβει η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας μέσω του Μητρώου Ιδιωτικών Μηχανημάτων. Επισημάνθηκε ότι η συντήρηση των ρεμάτων της ορεινής υδρονομίας ανήκει στην Περιφέρεια ενώ αναφορικά με το οδικό δίκτυο, η συντήρηση του δικτύου ομβρίων υδάτων και οδών που περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των φρεατίων υδροσυλλογής, ανήκει στο φορέα συντήρησης της οδού, με εξαίρεση τα φρεάτια που ανήκουν σε Δήμους του δικτύου της πρώην Εταιρείας Ύδρευσης Πρωτευούσης. Επιπρόσθετα, εκτενής αναφορά έγινε και στο ζήτημα της «Οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών λόγω πλημμυρικών φαινομένων» βάσει των κείμενων διατάξεων. Σημειωτέο ότι στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής έχει συγκροτηθεί επιτροπή καταγραφής ζημιών για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων, γεγονός που θα πρέπει να γίνει και από τους Δήμους για τις οικίες.

Αναφορικά με τις χιονοπτώσεις, ο Αντιπεριφερειάρχης ενημέρωσε ότι ήδη υπάρχουν ανάδοχοι στις εργολαβίες αποχιονισμού που θα εκτελεστούν από τη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Αντιπεριφέρειας, καθώς και μητρώο ιδιωτικών μηχανημάτων από την Πολιτική Προστασία. Τα μηχανήματα έργου που διαθέτει η Αντιπεριφέρεια έχουν παραχωρηθεί σε Δήμους. Ήδη, υπάρχει επαρκής ποσότητα αλατιού στις αποθήκες της Περιφέρειας και θα γίνει, εάν απαιτηθεί, και νέα προμήθεια. Παράλληλα, επισημάνθηκαν τα κυριότερα άμεσα μέτρα και οι δράσεις των υπολοίπων εμπλεκόμενων φορέων που πρέπει να λάβουν χώρα όταν εκδηλωθεί χιονόπτωση ή παγετός.

Σημαντική ωστόσο καθίσταται και η ενημέρωση των πολιτών για επερχόμενα έντονα καιρικά φαινόμενα, και προς την κατεύθυνση αυτή, η Περιφέρεια αναρτά στην ιστοσελίδα της σχετικές ανακοινώσεις με οδηγίες αυτοπροστασίας ενώ το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Αν. Αττικής πραγματοποιούν αποστολή ενημερωτικών emails και sms για την έκδοση των έκτακτων δελτίων σχετικά με την πρόγνωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Κλείνοντας, ο Αντιπεριφερειάρχης με την ιδιότητά του ως Προεδρεύων του Σ.Ο.Π.Π., τόνισε ότι προσβλέπει στην αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την προσήκουσα ένωση δυνάμεων για την αντιμετώπιση των φυσικών φαινομένων, με γνώμονα και σκοπό την ασφάλεια των πολιτών και των περιουσιών τους.

Γιώργος Πατούλης: Αποστολή ρουχισμού και παπλωμάτων, προσφορά του ομίλου FF Group, για τους πλημμυροπαθείς της Καρδίτσας!

Με ανάρτησή του στα social media o Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης μας σημέιωσε:

"Ως Περιφέρεια Αττικής αξιοποιούμε τις προσφορές επιχειρήσεων και συμβάλλουμε έμπρακτα στην κάλυψη των αναγκών των πλημμυροπαθών της Καρδίτσας.  Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας: Κανένας δεν είναι μόνος του!"

Νικόλαος Πέππας: Προμήθεια rapid test ανίχνευσης κορωνοϊού, αξιας 1 εκατομμυρίου € για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών της περιφέρειας Αττικής, βοηθώντας στην πρόληψη και τη μάχη κατά του κορωνοϊου

Με ανάρτηση του στα social media ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Νικόλαος Πεππάς μας ενημέρωσε ότι στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και με έκτακτη εισήγησή του αποφασίστηκε η προμήθεια rapid test, για την κάλυψη των αναγκών των Πολιτών της Περιφέρειας Αττικής.

Το πλήρες κείμενο της ανάρτησης του κ. Πέππα:

"Με έκτακτη εισήγησή μου, στο αποψινό Περιφερειακό συμβούλιο Αττικής αποφασίστηκε προ ολίγου με συντριπτική πλειοψηφία η έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια rapid test ανίχνευσης κορωνοϊού αξιας 1 εκατομμυρίου € για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών της περιφέρειας Αττικής, βοηθώντας στην πρόληψη και τη μάχη κατά του κορωνοϊου. Είναι για όλους μας, τιμή να υπηρετούμε τους πολίτες της Αττικής με πρώτον απ’ όλους τον Περιφερειάρχη μας Γιώργος Πατούλης, ο οποίος και υπό την ιδιότητά του ως γιατρός βρίσκεται στην πρώτη γραμμή."