ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Καμία ρύπανση και περιβαλλοντική επιβάρυνση στο Ρέμα Κόρμπι σύμφωνα με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής

Καμία ρύπανση και περιβαλλοντική επιβάρυνση στο Ρέμα Κόρμπι σύμφωνα με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής

Καταρρίπτει κατηγορηματικά την καταγγελία του ΠΑΚΟΕ σχετικά με την υποτιθέμενη ρύπανση στο ρέμα Κόρμπι η διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο πιστοποιημένου εργαστηρίου. Συγκεκριμένα με το από 18/5/2023 έγγραφο της προς το ΠΑΚΟΕ, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας η οποία είναι και η μόνη αρμόδια αρχή για τον έλεγχο των υδάτων, καταλήγει στο συμπέρασμα πως δεν υπάρχει ρύπανση και οι όχθες του ρέματος είναι καθαρές.

Με την ανακοίνωση αυτή καταρρίπτεται με τον πλέον επίσημο τρόπο ακόμα ένα αφήγημα του ΠΑΚΟΕ στην εκστρατεία δυσφήμησης του Δήμου που έχει ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες για να εξυπηρετήσει πολιτικούς σκοπούς, εν όψει των δημοτικών εκλογών του Οκτωβρίου. Αίσθηση μάλιστα προκαλεί το γεγονός ότι ενώ η ΠΑΚΟΕ στην ιστοσελίδα του δημοσιεύει πληθώρα δυσφημιστικών ειδήσεων εις βάρος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, το συγκεκριμένο έγγραφο, του οποίου είναι ο κύριος αποδέκτης, το αποκρύπτει.

Παραθέτουμε το σύνολο της έκθεσης της ανάλυσης η οποία έγινε μετά από υδροληψία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής και βιοχημική ανάλυση από το πιστοποιημένο εργαστήριο «eurofins» προς ενημέρωση του κοινού, η οποία καταλήγει στα ακόλουθα συμπεράσματα:

«Σε συνέχεια της από 3/3/2023 καταγγελίας του ΠΑΚΟΕ αναφορικά με ρύπανση στο ρέμα Κόρμπι, στην ΔΕ Βάρης στον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 283447/9-3-2023 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, μετέβησαν στις 23-3-2023, για τη διερεύνηση των καταγγελλομένων οι υπογράφοντες την έκθεση αυτοψίας υπάλληλοι της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στο ανωτέρω ρέμα, σε διάφορα σημεία.

  1. Πραγματοποιήθηκε αυτοψία και μακροσκοπικός έλεγχος κατά μήκος του ρέματος από την αρχή του τεχνικού έργου ως την έξοδό του προς την θάλασσα και από τις δύο όχθες, στην προσπάθειά μας για προσδιορισμό σημείου δειγματοληψίας.
  2. Δεν διαπιστώθηκε ρύπανση ή άλλες ανθυγιεινές καταστάσεις και οσμές κατά μήκος του ρέματος.
  3. Σε ένα μόνο σημείο υπήρχε διάθεση στο ρέμα με πλαστικό σωλήνα, πιθανότατα ομβρίων, με έξοδο από κατασκευασμένο τσιμεντένιο φρεάτιο.
  4. Οι όχθες του ρέματος ήταν καθαρές.
  5. Στην έξοδο προς τη θάλασσα, υπήρχε επαρκής ροή νερού από το ρέμα προς την θάλασσα.
  6. Η είσοδος νερού στο ρέμα προέρχεται από τον αγωγό των ομβρίων και την βροχή, που πιθανότατα είχε προηγηθεί τις προηγούμενες μέρες. Δεν διαπιστώσαμε άλλες πηγές εισόδου νερού.
  7. Αποφασίστηκε η δειγματοληψία να πραγματοποιηθεί μετά το σημείο εισόδου του αγωγού ομβρίων ώστε να ληφθεί υπόψη και αυτός. Επίσης κρίναμε ότι δεν θα ήταν αντιπροσωπευτική η λήψη δείγματος στην έξοδο προς τη θάλασσα, καθώς θα υπήρχε επίδραση από την είσοδο θαλασσινού νερού στο ρέμα.
  8. Λήφθηκε δείγμα προς ανάλυση από διαπιστευμένο εργαστήριο.
  9. Επισημαίνουμε ότι κατά την αυτοψία μας δεν υπήρχε οικονομική δραστηριότητα που να παράγει απόβλητα στην περιοχή του ρέματος ούτε στην εργολαβία του τεχνικού έργου.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων από το δείγμα που λήφθηκε περιγράφονται στα (10), (11), (12) και (13) σχετ. και σύμφωνα με τα οποία δεν επαληθεύεται η καταγγελία του ΠΑΚΟΕ. Πιο συγκεκριμένα στην (13) σχετ. βεβαίωση αναλύσεων, αναφέρεται ότι: (α) δεν παρατηρείται επιβάρυνση από βαρέα μέταλλα (β) δεν παρατηρείται επιβάρυνση από θρεπτικά στοιχεία (γ) δεν παρατηρείται επιβάρυνση από οργανικό φορτίο, (ΒΟD), (COD), (δ) δεν παρατηρείται επιβάρυνση από επιμολυντές (πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, τρι – και τετραχλωροαιθυλένιο και άλλα) και τέλος (ε) το μικροβιακό φορτία κυμαίνεται σε αναμενόμενα επίπεδα για το είδος του δείγματος.

      Συνεπώς καθώς δεν διαπιστώνονται περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και η προσωρινή έκθεση ελέγχου της υπηρεσίας μας καθίσταται οριστική. Τα αποτελέσματα αναλύσεων μαζί με την έκθεση αυτοψίας διαβιβάζονται σε συναρμόδιες υπηρεσίες για τυχόν ενέργειες αρμοδιότητάς τους και την ενημέρωσή τους».

Τέλος, αναφέρουμε πως η προσπάθεια του ΠΑΚΟΕ να δυσφημήσει συστηματικά τις ακτές του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη προκειμένου να προστατευτεί το κύρος της πόλης μας και συγκεκριμένα με ποινική δίωξη αλλά και αγωγή που κατέθεσε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ύψους 50.000 €.