ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Υπεγράφη η σύμβαση για ανακατασκευή οδών στη Δημοτική Ενότητα Ελευσίνας

Υπεγράφη η σύμβαση που αφορά σε ανακατασκευή οδών της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας, μεταξύ του Δημάρχου Αργύρη Οικονόμου και του αναδόχου του έργου.

Η μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ελευσίνας, αφορά στην πλήρη ανακατασκευή τμημάτων των οδών Ιάκχου και Λάσκου του Δήμου Ελευσίνας που βρίσκονται μεταξύ των κάθετων οδών Νικολαΐδου και Παγκάλου με σκοπό αφενός τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμισή τους και αφετέρου τη βελτίωση της βατότητας των πεζών.

Όλες οι παραπάνω κατασκευές καθαιρούνται ώστε να δημιουργηθεί ένας καθαρός χώρος που θα δεχθεί τις προτεινόμενες επεμβάσεις, ο κύριος άξονας των οποίων συνίσταται στη διαμόρφωση ενός ενιαίου οδοστρώματος αποτελούμενο από κυβόλιθους.

Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στον συνολικότερο σχεδιασμό εργασιών που πραγματοποιούνται και αφορούν στην ενίσχυση της προσβασιμότητας και την αναβάθμιση του δικτύου κίνησης πεζών αλλά και οχημάτων.

Για την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου ανέφερε: «Κάνουμε μία σημαντική προσπάθεια καλυτέρευσης της καθημερινότητας των πολιτών, με ανακατασκευές δρόμων, πεζοδρομίων και οδών, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη και φυσικά, την ενίσχυση της προσβασιμότητας».