ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) ατόµου σε θέση TΕ Σκηνοθέτη –Ηθοποιού για την θεατρική οµάδα στην ∆.Ε Κερατέας του ∆ήµου Λαυρεωτικής - Διαβάστε Πληροφορίες.