ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Πτώση ψευδοροφής σε μια αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Βαρνάβα

Πτώση ψευδοροφής σε μια αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Βαρνάβα

Στα πλαίσια του έργου που εκτελείται για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Βαρνάβα, σημειώθηκε πτώση ψευδοροφής σε μια αίθουσα.

Άμεσα οι Τεχνικές μας Υπηρεσίες μαζί με τον ανάδοχο ξεκίνησαν ενδελεχή έλεγχο όλων των κατασκευών του έργου, για να εξασφαλιστεί η καταλληλότητα και ασφάλεια των εγκαταστάσεων πριν τη νέα σχολική χρονιά. Είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση για τα σχολεία των παιδιών μας και θα προχωρήσουμε σε όλες τις αναγκαίες και νόμιμες ενέργειες.