ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

2η Τακτική Συνεδρίαση την Τετάρτη 25/1 και ώρα 11.00 του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου με 1 Θέμα Ημερήσιας Διάταξης – Διαβάστε το θέμα που θα συζητήσει το Σώμα

Σας γνωρίζουμε ότι δεδομένης της αναγκαιότητας λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η δεύτερη (2η) Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2023 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, την Τετάρτη  25-01-2023 και ώρα 11.00 π.μ. - 12.00 μ.μ.

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες διατάξεις του άρ.184, παρ.1 του Ν.4635/2019, καθώς και την υπ΄ αριθμ. 375/39167/2-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με αποστολή της ψήφου σας (υπέρ, κατά, παρών) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για έγκριση έκτακτης αναμόρφωσης πριν την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2023, του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Η Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ