ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τα αδικαιολόγητα ΟΧΙ και ΠΑΡΩΝ τόσο των Δημοτικών Συμβούλων του συνδυασμού του πρώην δημάρχου όσο και των ανεξάρτητων συμβούλων για το θέμα της Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Παιανίας.

Αναφερόμαστε στο πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11 Νοεμβρίου 2020 και αφορούσε την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2020.

Πιο συγκεκριμένα:

Σε μια άκρως τροποποιητικού χαρακτήρα αναμόρφωση του προϋπολογισμού που από τους 57 ΚΑΔ οι 52 αφορούσαν μείζονος σημασίας λειτουργικά έξοδα του δήμου, οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης αλλά και οι ανεξαρτητοποιημένοι από τις παρατάξεις που εξελέγησαν, έδειξαν με τα ΌΧΙ και τα ΠΑΡΩΝ τους ή ότι δεν αντιλήφθηκαν την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Γιώργου Δάβαρη ή ότι ψηφίζουν “ΟΧΙ ή ΠΑΡΩΝ” καθ ’υπαγόρευση...των επικεφαλής τους, ή από αντίδραση ή και από ιδεολογία…

Οι υπόλοιποι ΚΑΔ ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αφορούσαν :

Δωρεάν πρόσβαση στο Internet με WIFI για όλη την πόλη, τόσο στην δημοτική ενότητα Παιανίας όσό και των Γλυκών Νερών, Επιχορήγηση σε Συλλόγους & Φορείς του δήμου, ύψους 20.000 €, Δημιουργία Υπηρεσίας Δόμησης (Υ.ΔΟΜ), Προληπτικούς Ελέγχους με διαγνωστικά test Covid-19 για τον περιορισμό διασποράς του.

Όσον αφορά την Δημιουργία Υπηρεσίας Δόμησης οφείλουμε να σημειώσουμε-υπενθυμίσουμε προς ενημέρωση σας αλλά και για όσους Συμβούλους έχουν άγνοια του θέματος, ότι έπρεπε να είχε αποκτήσει υπόσταση από το 2009…!!!

Διαβάστε την λίστα με τα ονόματα των Δημοτικών Συμβούλων που έκριναν ορθό μετά από ώριμη σκέψη να ψηφίσουν:

ΟΧΙ:

Στάμου Σπυρίδων, Ανδρέου Δημήτριος, Γρατσία-Πλατανιώτη Μαρία, Ντζακώστας Αθανάσιος, Σταμπέλου (Μπρούλια) Χρυσούλα, Φιλιούσης Κωνσταντίνος, Κατσούλης Αντώνιος, Κρεμμυδά Ευτυχία.

ΠΑΡΩΝ:

Χατζηδάβαρης Αθανάσιος, Κασαγιάννης Λάμπρος, Μπουλμέτης Κωνσταντίνος, Αβούρης Γεώργιος, Αγγελής Σπυρίδων, Ανδρέου Κλειώ .

 

Τα συμπεράσματα δικά σας...