ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σήμερα στις 19.00 το δημοτικό συμβούλιο Ραφήνας - Πικερμίου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 163/2020 (αρ. πρωτ. 33282/29.5.2020), 60249/22-09-2020, 426/2020 (αρ. πρωτ. 77233/13.11.2020) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε διά περιφοράς συνεδρίαση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής επικοινωνίας) την Τρίτη 6 Απριλίου 2021 με ώρα έναρξης στις 19.00 και ώρα λήξης στις 20.30 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 54/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
  2. Λήψη απόφαση περί έγκρισης 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου οικ. έτους 2021.
  3. Λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης Σχεδίου Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών «ΙΟΛΑΟΣ»
  4. Λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης Κανονισμού Λειτουργίας Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου (ΕΘΟΡΠ).
  5. Λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης και έγκρισης μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οικισμού Διώνης σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 94 του Ν. 4685/2020, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 35428/26.3.2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
  6. Λήψη απόφασης περί κοπής δέντρων σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.