ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων

Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων

Ο Δήμος Ραφήνας–Πικερμίου καλεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός ορίων του Δήμου, να προβούν άμεσα στον καθαρισμό τους, απομακρύνοντας χόρτα, κλαδιά και οποιαδήποτε άλλα υλικά τα οποία είναι δυνατό να αποτελέσουν καύσιμη ύλη σε περίπτωση πυρκαγιάς, καθώς και να συντηρούν τον καθαρισμό καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου) έτους 2024.

Ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου υποχρεούται να διενεργεί ελέγχους – αυτοψίες και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης να επιβάλλει πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200€ ενώ σε περίπτωση που προβεί σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό καταλογίζεται εξ’ ολοκλήρου στους υπόχρεους, η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.

Επιπλέον των ως άνω υποχρεώσεων οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων υποχρεούνται μέχρι την 30η Απριλίου 2024 να προβούν στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Όλα τα ανωτέρω προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα:

α) Στο Ν.5075/2023 (ΦΕΚ Α 206/13.12.2023).

β) Στο Ν. 5037/2023 ΦΕΚ 2899/08.06.2022.

γ) Στην υπ. αρ. 20/2023 Πυροσβεστική διάταξη (ΦΕΚ 2549/Β/19.4.2023).

δ) Στο Ν. 3852 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010).

Προσβλέπουμε στην συνεργασία όλων των δημοτών για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του περιβάλλοντος και των περιουσιών.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ