ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΝΑΙ» του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Μελέτη Οριοθέτησης- Διευθέτησης Ρεμάτων & Προσαρμογής Ρυμοτομικού Σχεδίου σε περιοχές του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου

Εγκρίθηκε από Ελεγκτικό Συνέδριο, με την 2138/2020 απόφασή του, η ανάθεση της μελέτης «Οριοθέτηση – διευθέτηση ρεμάτων και προσαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου σε περιοχές του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου», αίροντας όλες τις προηγούμενες αποφάσεις, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την οριστική επίλυση προβλημάτων που χρόνιζαν.

Η σύνθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ως παραδεκτή την προσφυγή του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου για το συγκεκριμένο θέμα και σημειώνει στην απόφασή της:

«Δέχεται την προσφυγή. Αναθεωρεί την 1348/2020 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Δέχεται την από 10.6.2020 (ΑΒΔ 831/2020) αίτηση ανάκλησης. Ανακαλεί την 195/2020 πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αποφαίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου και της ένωσης εταιρειών «Ροϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ - Υδροδομική Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ - Ecos Μελετητική ΑΕ» για την ανάθεση της μελέτης «Οριοθέτηση – διευθέτηση ρεμάτων και προσαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου σε περιοχές του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου». 

Με οργάνωση και σχέδιο προχωράμε συντεταγμένα και μεθοδικά.

Συνεχίζουμε.