ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
27η Χορευτική Συνάντηση των Τμημάτων Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Παλλήνης.

27η Χορευτική Συνάντηση των Τμημάτων Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Παλλήνης.