ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Pazarlis

Συνεδριάζει την Δευτέρα 12/12 και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης με 14 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης – Διαβάστε τα θέματα που θα συζητήσει το Σώμα

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ


Καλείστε στην 25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ έτους 2022 του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλλήνης, επί της οδού Ιθάκης 12, Δ.Ε. Γέρακα, στις 12
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 67 του
Ν.3852/10, προκειμένου να συζητήσουμε επί των κάτωθι θεμάτων οι εισηγήσεις των οποίων έχουν
αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Θα τηρηθεί για την παρούσα συνεδρίαση, μεικτό σύστημα, ήτοι δια ζώσης, με φυσική παρουσία των
συμβούλων στο Δημοτικό Κατάστημα, και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη για όσους Δημοτικούς
Συμβούλους το επιθυμούν.

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 11ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022.
 2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης έτους 2023.
 3. Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Καθαριότητας–Δημοτικού Φωτισμού έτους 2023, Δήμου
  Παλλήνης.
 4. Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Ύδρευσης έτους 2023 Δήμου Παλλήνης.
 5. Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τέλους Δικαιώματος Ύδρευσης έτους 2023, Δήμου Παλλήνης.
 6. Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Κατάληψης Κοινόχρηστων Χώρων έτους 2023, Δήμου
  Παλλήνης.
 7. Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Διαφήμισης έτους 2023, Δήμου Παλλήνης.
 8. Λήψη απόφασης περί καθορισμού συντελεστή Δημοτικού Φόρου και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
  (Τ.Α.Π.) έτους 2023, Δήμου Παλλήνης.
 9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του ποσού τακτικής επιχορήγησης Δήμου Παλλήνης προς το
  Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης» για το
  οικονομικό έτος 2023.
 10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 4ης κατανομής πιστώσεων έτους 2022 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α΄βαθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης.
 11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατανομής εσόδων από Δημοτικό Φόρο, προορισμένων για τις
  λειτουργικές ανάγκες των σχολείων, στις Σχολικές Επιτροπές Α΄ βαθμιας και Β΄ βάθμιας
  Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης.
 12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της συνεργασίας του Δήμου με την εταιρία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» για το έτος 2023.
 13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης οικογενειακού τάφου στην ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ,
 14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης οικογενειακού τάφου στον ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ.
  Γέρακας, 08 – 12 – 2022
  Ο Πρόεδρος Σμέρος Κωνσταντίνος