ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Fuel Pass 2: Ψηφίζεται η τροπολογία στη Βουλή (δικαιούχοι και ποσά)

Κατατέθηκε την Τετάρτη και ψηφίζεται σήμερα από την ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία για τη νέα επιδότηση καυσίμων που αφορά στους μήνες στο επόμενο τρίμηνο, δηλαδή Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2022. Το Fuel Pass 2 κατατέθηκε με τη μορφή τροπολογίας στο νομοσχέδιο, με τίτλο «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονωϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας», το οποίο τίθεται στην ολομέλεια της Βουλής, προς συζήτηση και ψήφιση. Με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, οικονομική διευκόλυνση προς σκοπό συμβολής κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης για τους μήνες Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2022, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Το συνολικό ποσό της οικονομικής διευκόλυνσης κυμαίνεται από 40 έως 100 ευρώ αναλόγως του οχήματος και του τόπου κατοικίας του δικαιούχου καθώς και του τρόπου καταβολής (ψηφιακή κάρτα κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό).

Επίσης, η οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου τρίτων και υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα.

Το άνοιγμα της πλατφόρμας εκτιμάται ότι θα γίνει στο τέλος του επόμενου μήνα, ενώ η καταβολή του fuel pass εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Αυγούστου. Ειδικότερα με τις διατάξεις της τροπολογίας:

1. Παρέχεται Οικονομική διευκόλυνση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε κάθε φυσικό πρόσωπο, που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021 έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τον/την σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης και επιπλέον κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού και έως του ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ προς τον σκοπό συμβολής στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2022.

2. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στα συνολικά ακόλουθα ποσά: α) εκατό (100) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε ογδόντα πέντε (85) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. β) ογδόντα (80) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε εξήντα πέντε (65) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. γ) εβδομήντα (70) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε πενήντα πέντε (55) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. δ) εξήντα (60) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Τα ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται στα σαράντα πέντε (45) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Η οικονομική ενίσχυση παρ. 2 πιστώνεται από ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία Πληροψορίας Μονοπρόσωπη ΑΕ» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.) μέσω ειδικής εφαρμογής Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (8ον.8Γ ΕΨΠ) που δημιουργείται από ΚτΠ Μ.Α.Ε., που εποπτεύεται από Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δικαιούχο:

α) ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα χρηματοπιστωτικό οργανισμό, κατά έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), αντίστοιχα,

β) τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του. Η ΚτΠ Μ.Α.Ε. αναλαμβάνει τεχνικό σχεδιασμό, υλοποίηση ειδικής εφαρμογής, καθώς και την οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο Θέμα που αφορά ομαλή λειτουργία εφαρμογής, τηρώντας τις διατάξεις νομοθεσίας για προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται ανωτέρω εφαρμογή, συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για αναφερόμενο παρ. 1 σκοπό. Τα ανωτέρω δεδομένα τηρούνται για τους ως άνω σκοπούς για περίοδο (2) και συνέχεια διαγράφονται. Ο δικαιούχος, αφότου αυθεντικοποιήσει τους προσωπικούς κωδικούς του – διαπιστευτήρια Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Χ5π), σύμφωνα άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), εισέρχεται εφαρμογή και αιτείται έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και πίστωση του ανωτέρω χρηματικού αυτήν πίστωση τραπεζικό του λογαριασμό.

Ο αιτών συμπληρώνει και επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό του κινητού τηλεφώνου και αριθμό του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού του. Για σκοπό επαλήθευσης των προϋποθέσεων παρ. 1, πληροφοριακό σύστημα εφαρμογής διαλειτουργεί τα απαραίτητα μητρώα και ιδίως Φορολογικό Μητρώο και Μητρώο Αυτοκινήτων Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για έλεγχο ιδιοκτησίας ιδιωτικής χρήσης οχήματος και μοτοσικλέτας, ασφάλισης και πληρωμής τελών κυκλοφορίας. δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει αίτηση, για έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για πίστωση τραπεζικό του λογαριασμό και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Υπεύθυνος επεξεργασίας ειδικής εφαρμογής ορίζεται η ΚτΠ Μ.Α.Ε., οποία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διασφαλίζει προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και ιδίως, σύμφωνα Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ 1 119) (Γενικός Κανονισμός για Προστασία Δεδομένων Γ.Κ.Π.Δ.) και ν. 4624/2019 (Α’ 137).

Η λόγω οικονομική Ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, υπόκειται οποιαδήποτε κράτηση, τέλος εισφορά, δεσμεύεται και συμψηφίζεται βεβαιωμένα χρέη προς φορολογική διοίκηση και Δημόσιο γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία τα πιστωτικά ιδρύματα και υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα. Ολοκλήρωση αίτησης του δικαιούχου και εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, διαβιβάζονται αποκλειστικά και για σκοπό παρ. πιστωτικό ίδρυμα χρηματοπιστωτικό οργανισμό τα στοιχεία του δικαιούχου και, ιδίως, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, τα οποία είναι απαραίτητα για έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, καθώς και αριθμός του τραπεζικού του λογαριασμού.

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενεργοποιημένη έως 31η102022, πάροδο οποίας πιστωτικό ίδρυμα χρηματοπιστωτικός οργανισμός υποχρεούται άμεσα να ατιενεργοποιήσει. Εναπομείναν υπόλοιπο αυτού επιστρέφεται Ελληνικό Δημόσιο και αποκλείεται περαιτέρω αναζήτησή του από δικαιούχο. Το χρηματικό που πιστώνεται πιστωτική χρεωστική κάρτα, δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από δικαιούχο για πραγματοποίηση αγοράς καυσίμων και είναι εφικτή οποιαδήποτε μεταψορά τρίτο πρόσωπο, εκτός των ανωτέρω ανάληψή του. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού παρ. και την εψαρμογή του παρόντος, ΚτΠ Μ.Α.Ε. επιχορηγείται από τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν ενίσχυσης των σχετικών πιστώσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηψιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται χρόνος έναρξης παραγωγικής λειτουργίας ειδικής εφαρμογής παρ. 4, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για λειτουργία αυτής, οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για εφαρμογή του παρόντος».

Πηγή:dimosio.gr

Σαρηγιάννης για κορωνοϊό: 25.000 κρούσματα έως τις 15 Ιουλίου

Σενάρια για 20.000 έως 25.000 ημερήσια κρούσματα κορωνοϊού έως τις 15 Ιουλίου, δείχνουν τα μοντέλα του κ, όπως ο ίδιος αποκάλυψε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα».

 

Ο καθηγητής τόνισε ότι σε αυτό το σημείο αναμένεται και η κορύφωση του τρέχοντος πανδημικού κύματος στη χώρα μας.

Χαρακτήρισε απολύτως προβλεπόμενη την πορεία της καμπύλης αύξησης της διασποράς το τελευταίο διάστημα, λόγω των παραλλαγών 4 και 5 που ξεπερνούν σε σημαντικό βαθμό την ανοσία, ενώ παράλληλα τα μέτρα έχουν χαλαρώσει και υπάρχουν τουριστικές ροές προς τη χώρα μας.

Συνέστησε χρήση μάσκας και πρότεινε να υπάρξει ένα επίπεδο υποχρεωτικότητας σε χώρους με μεγάλη επαφή με το κοινό.

 
 

Παγώνη: Μας ενδιαφέρει να μην αυξηθούν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία.

“Εξάρσεις και υφέσεις του κορωνοϊού θα υπάρξουν, τις περιμέναμε. Αυτό που δεν θέλουμε είναι η αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία, όπου προς το παρόν υπάρχει μεν αύξηση, αλλά δεν υπάρχει πίεση” ανέφερε στην ίδια εκπομπή, η πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας και Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), Ματίνα Παγώνη.

Η κ. Παγώνη πρόσθεσε ότι αυτό που μας σώζει αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό εμβολιασμένων καθώς επίσης η ύπαρξη των αντιικών και των πρωτοκόλλων που έχουμε στη διάθεσή μας.

 

Σχετικά με τα εμβόλια, προέτρεψε τους άνω των 60 ετών να κάνουν τη 2η αναμνηστική δόση, επισημαίνοντας ότι – μέχρι στιγμής- μόνο το 17% εξ αυτών, έχουν σπεύσει να την κάνουν.

Για τους 30- 59 ετών, που δεν έχουν προβλήματα υγείας, ανέφερε ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία για να πάνε να εμβολιαστούν.

Διευκρίνισε ότι όσοι έχουν κάνει την τρίτη δόση και έχουν νοσήσει είναι σαν να έχουν κάνει την τέταρτη, δηλαδή τη δεύτερη αναμνηστική και για αυτούς δεν συντρέχει λόγος να την κάνουν.

 

Σε κάθε περίπτωση όσον αφορά στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, 30 – 59 ετών, θα πρέπει όταν έχουν προβλήματα να εμβολιάζονται, αλλά πάντα κατόπιν συνεννόησης με τον γιατρό τους

 

Πηγή: skai.gr

24ωρη απεργία για λεωφορεία και τρόλεϊ σήμερα, Τετάρτη 29/06 - Συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του ΟΑΣΑ για την παράταση της σύμβασης του οργανισμού με τα ΚΤΕΛ.

Χωρίς λεωφορεία και τρόλεϊ θα μείνει σήμερα Τετάρτη η Αττική, καθώς το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΑ προχωρά σε 24ωρη απεργία.

Το σωματείο θα οργανώσει συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του ΟΑΣΑ στις 11.00 ζητώντας να μην παραταθεί η σύμβαση του οργανισμού με τα ΚΤΕΛ για ένα ακόμα έτος.

«Είναι αδιανόητο, χωρίς καμία ενημέρωση των εργαζομένων, να γίνεται 'σχεδιασμός' του συγκοινωνιακού έργου με συνέχιση εκχώρησης των ΚΤΕΛ, γεγονός που κάθε άλλο παρά τον δημόσιο χαρακτήρα των αστικών συγκοινωνιών προάγει», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Σωματείο.

Κορωνοϊός: 20.084 κρούσματα και 16 νεκρούς σήμερα

 
Ο κορωνοϊός συνεχίζει την επέλασή του στη χώρα μας, κοστίζοντας καθημερινά τη ζωή σε ανθρώπους κυρίως της τρίτης ηλικίας. Το τελευταίο 24ωρο χάθηκαν 16 συνάνθρωποί μας, οι 13 εκ των οποίων είχαν ηλικία άνω των 70 ετών. Σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε και στις εισαγωγές στα νοσοκομεία. Ο δε αριθμός των κρουσμάτων έφτασε στα επίπεδα που είχε στις αρχές του χρόνου έως τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με4 τον ΕΟΔΥ, ο κορωνοϊός προκάλεσε τις τελευταίες 24 ώρες 20.084 νέα κρούσματα, συν 3.664 επαναλοιμώξεις, με τον συνολικό αριθμό να ανέρχεται σε 23.748 νέες διαγνώσεις.

Από την αρχή της πανδημίας έως σήμερα έχουν καταγραφεί συνολικώς 3.644.889 περιστατικά. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 0,5% σε σύγκριση με την χθεσινή ημέρα. Το 48,6% των ασθενών είναι άνδρες.

Οι νεκροί

Από τους ανθρώπους που έχει νοσήσει έως σήμερα ο κορωνοϊός, οι 30.206 έχουν χάσει τη ζωή τους. Το 95,7% εξ αυτών έπασχαν από υποκείμενο νόσημα ή/και είχαν ηλικία άνω των 70 ετών.

Το τελευταίο 24ωρο κατέληξαν 16 ασθενείς ηλικίας κυρίως άνω των 70 ετών. Η ηλικιακή κατανομή τους έχει ως εξής:

1 ήταν ηλικίας 50-59 ετών

2 ήταν ηλικίας 60-69 ετών

4 ήταν ηλικίας 70-79 ετών

5 ήταν ηλικίας 80-89 ετών

4 ήταν ηλικίας 90 ετών και άνω

Οι διασωληνωμένοι ασθενείς

Συνολικά, στα νοσοκομεία όλης της χώρας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 95 ασθενείς (χθες ήταν 97). Από τους ασθενείς αυτούς, το 60% είναι άνδρες. Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 71 έτη. Από τους διασωληνωμένους ασθενείς:

To 91,6% πάσχουν από υποκείμενο νόσημα ή/και έχουν ηλικία 70 ετών και άνω

Οι 41 από τους 95 (ποσοστό 43,16%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι

Οι 54 (ποσοστό 56,84%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι

Οι 35 από τους 95 διασωληνωμένους ασθενείς (ή ποσοστό 36,8%) έχουν ηλικία έως και 64 ετών. Η κατανομή κατά φύλο και ηλικία έχει ως εξής:

5 (2 άνδρες και 3 γυναίκες) έχουν ηλικία 18-39 ετών

30 (20 άνδρες και 10 γυναίκες) έχουν ηλικία 40-64 ετών

60 (35 άνδρες και 25 γυναίκες) έχουν ηλικία από 65 ετών και άνω

231 νέες εισαγωγές – Τα εξιτήρια από την εντατική

Από τις αρχές της πανδημίας έως σήμερα, 4.726 ασθενείς νίκησαν τη λοίμωξη που προκαλεί ο νέος κορωνοϊός και εξήλθαν από τις ΜΕΘ. Ο αντίστοιχος αριθμός χθες ήταν 4.725.

Ο κορωνοϊός οδήγησε στα νοσοκομεία όλης της χώρας ακόμα 231 ασθενείς. Ο αντίστοιχος αριθμός χθες ήταν 210, επομένως υπήρξε σημαντική αύξηση κατά 10%. Ο μέσος όρος εισαγωγών της τελευταίας εβδομάδας ανήλθε σε 208 ημερησίως. Ο αντίστοιχος αριθμός χθες ήταν 195.

Η μέση ηλικία των ανθρώπων που έχει νοσήσει ο κορωνοϊός στη χώρα μας είναι τα 37 έτη (εύρος από 0,2 έως 112 ετών). Αντίστοιχα, η μέση ηλικία όσων έχασαν τη ζωή τους από τη λοίμωξη που προκαλεί ο κορωνοϊός είναι τα 80 έτη. Ο νεότερος ασθενής που έχασε τη ζωή του ήταν λίγων μηνών και ο γηραιότερος 106 ετών.

Kορωνοϊός: Ανακοινώνονται σήμερα πάνω από 20.000 κρούσματα - Καλοκαιρινό ρεκόρ μολύνσεων !!!

Σήμερα, όπως εκτιμά, ο Γκίκας Μαγιορκίνης θα είναι η μέρα που θα δούμε καλοκαιρινό ρεκόρ μολύνσεων, με το έκτο κύμα να παραμένει στο πικ για άλλες 15 μέρες! Σύμφωνα με την ανάρτηση του καθηγητή Επιδημιολογίας το μεσημέρι της Τρίτης αναμένεται να ανακοινωθούν περισσότερα από 20.000 κρούσματα κορωνοϊού, με τον κ. Μαγιορκίνη να τονίζει πως «το βασικό σενάριο πρόβλεψης για την θερινή έξαρση παραμένει σε κορύφωση μέχρι τις 10 Ιουλίου που θα κυμανθεί στο επίπεδο των 20.000 διαγνώσεων (7-ήμερος μέσος όρος)».

 

Λίγες ώρες μετά την αρχική ανάρτηση ο Γκίκας Μαγιορκίνης επανήλθε με νέα ανάρτησή του στο Facebook για να εξηγήσει ποιες είναι οι παρατηρήσεις που τον οδήγησαν στην εκτίμηση για περισσότερα από 20.000 κρούσματα σήμερα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο καθηγητής οι παρατηρήσεις που τον οδήγησαν στην εκτίμησή του αυτή είναι:

 
 
  • Την Τρίτη 14 Ιουνίου είχαμε 9109 διαγνώσεις για 48 ώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Δευτέρας του Αγ.Πνεύματος).
  • Την Τρίτη 21 Ιουνίου είχαμε 14458 διαγνώσεις. Αύξηση μεγαλύτερη από 58% (λογικά παρατηρήθηκε πολύ μεγαλύτερη αύξηση, καθώς υπήρχαν μέσα και διαγνώσεις της Δευτέρας).
  • Εντός της τελευταίας εβδομάδας βλέπουμε σταθερά αύξηση περίπου 60%. Αν υποθέσουμε ότι ακόμα δεν έχουμε μπει σε επιβράδυνση της επιδημίας, τότε λογικά θα παρατηρήσουμε πάνω από 20.000 διαγνώσεις αύριο (σ.σ. σήμερα).

«Το σενάριο να έχουμε μπει σε επιβράδυνση, έχει μικρότερη πιθανότητα. Σε αυτή την περίπτωση θα παρατηρήσουμε λιγότερες από 19.000 διαγνώσεις. Αυτές οι προβλέψεις είναι ενδεικτικές και βοηθάνε να προβλέψουμε πότε η έξαρση θα οδηγηθεί στην κορύφωση» καταλήγει.

 

Αγωνία τέλος σήμερα για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς οι βαθμολογίες θα ανακοινωθούν το μεσημέρι μετά τη 13.00 μ.μ., ενώ οι βάσεις εισαγωγής αναμένονται, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Οι βαθμολογίες των υποψηφίων θα αναρτηθούν σήμερα Τρίτη, μετά τη 13.00 μ.μ., σε όλα τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας. Διευκρινίζεται ότι οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα Λύκεια θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα και όχι τα ονομαστικά του στοιχεία.

Ταυτόχρονα, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους χαρακτήρες.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι, για δεύτερη φορά εφέτος μπορούν να λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον το έχουν ήδη αιτηθεί. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε και λειτουργεί από πέρυσι από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι το νέο κανάλι της ενημέρωσης μέσω κινητού τηλεφώνου λειτουργεί ανεξάρτητα από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στις σχολικές μονάδες, η οποία θα πραγματοποιηθεί και εφέτος κανονικά καθώς και στην εφαρμογή του ΥΠΑΙΘ results.it.minedu.gov.gr.

Πηγήhttps://www.aftodioikisi.gr

 

BINTEO/ΦΩΤΟ - Αυτοί είναι οι φερόμενοι δολοφόνοι - Στον εισαγγελέα το απόγευμα οι δύο 24χρονοι Αλβανοί συλληφθέντες για τη δολοφονία του Έλληνα στην Ραφήνα

Tο απόγευμα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι δύο 24χρονοι συλληφθέντες για τη δολοφονία του 42χρονου, έξω από μπαρ στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα στη Ραφήνα.

Πρόκειται για έναν Έλληνα (αλβανικής καταγωγής) και έναν Αλβανό, οι οποίοι είχαν ταυτοποιηθεί από τις αρχές και για το λόγο αυτό παραδόθηκαν μόνοι τους στο Τμήμα Ασφαλείας Ραφήνας και συνελήφθησαν.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας που χειρίζονται την υπόθεση κατέσχεσαν και ένα μπλε τζιπ, το οποίο χρησιμοποίησαν οι φερόμενοι ως δράστες για τη διαφυγή τους από το σημείο. Σύμφωνα με τις καταθέσεις των δύο συλληφθέντων, δεν φαίνεται να υπάρχει εμπλοκή των άλλων δύο ατόμων στον ξυλοδαρμό.

Η δολοφονία του 42χρονου έγινε κυριολεκτικά για ασήμαντη αφορμή. Το θύμα με τον ξάδερφό του και δύο κοπέλες, διασκέδασαν στο μαγαζί μέχρι τη στιγμή που το θύμα πήγε τουαλέτα και από λάθος έσπρωξε ένα μέλος της άλλης παρέας. Υπήρξε ένταση και διαπληκτισμός μέσα στο μαγαζί, ωστόσο, με παρέμβαση των ψυχραιμότερων όλοι νόμιζαν ότι το περιστατικό έληξε εκεί. Τελικά έκαναν λάθος και η συνέχεια δόθηκε έξω από το μαγαζί. Ο 42χρονος κατευθύνθηκε προς ένα στενό ανάμεσα σε δυο μαγαζιά. Εκεί του επιτέθηκαν και τον χτύπησαν με αγριότητα με αποτέλεσμα λίγο αργότερα να καταλήξει.

Τη σύλληψη των δύο δραστών γνωστοποίησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, με ανάρτησή του στο Twitter.

Πηγή:ertnews

Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για την 4η δόση για ηλικίες 30-59 ετών

Σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουνίου, θα ανοίξει η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό κατά της covid-19 με την 2η αναμνηστική δόση (4η  δόση) και σε άτομα ηλικίας 30 ως 59 ετών, εφόσον το επιθυμούν, μετά την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Παραμένει η ισχυρή σύσταση για τον εμβολιασμό με την 2η αναμνηστική δόση για τους άνω των 60 ετών.

 

Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας στις 23 Ιουνίου έχει ως εξής: «Στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών όσον αφορά τη χορήγηση της 2ης αναμνηστικής δόσης (4η δόση), παραμένει η ισχυρή σύσταση για τους άνω των 60. Αναφορικά με τα άτομα του γενικού πληθυσμού ηλικίας κάτω των 60 ετών η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή επαρκή επιστημονικά δεδομένα για το πρόσθετο όφελος που θα προσέφερε μια δεύτερη αναμνηστική δόση με τα υπάρχοντα εμβόλια. Ωστόσο, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών εισηγείται να δίνεται η δυνατότητα εμβολιασμού με δεύτερη αναμνηστική δόση σε άτομα ηλικίας 30 ως 59 ετών εφόσον το επιλέξουν. Η πλατφόρμα θα ανοίξει για όλους όσους το επιθυμούν την Δευτέρα 27-06-22».

 

Ποιος Δήμος της Αττικής έθεσε σε εφαρμογή το Heat Alert για προστασία από καύσωνες;

Άμεση ενημέρωση για τις συνθήκες καύσωνα που επικρατούν κάθε φορά στην Αθήνα κατά την καλοκαιρινή περίοδο, καθώς και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προφύλαξη των κατοίκων, παρέχει από σήμερα ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του «Heat Alert».

Πρώτη στην Ευρώπη, η ελληνική πρωτεύουσα -μαζί με την πόλη της Σεβίλλης- ταξινομεί τους καύσωνες σε τέσσερις κατηγορίες υψηλών θερμοκρασιών και ενημερώνει τους Αθηναίους ανάλογα με τα δεδομένα επικινδυνότητας, ώστε να προφυλάσσονται αποτελεσματικά από το ακραίο καιρικό φαινόμενο.

Για την πρωτοποριακή αυτή πρωτοβουλία, ο δήμος συνεργάστηκε με την επιστημονική επιτροπή του Arsht-Rock Resilience Center του ιδρύματος Atlantic Council στην Ουάσιγκτον, καθώς και με το METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), από το οποίο άντλησε τα απαραίτητα δεδομένα, μέσω της ομάδας του μετεωρολόγου Κώστα Λαγουβάρδου.

Το σύστημα κατηγοριοποίησης βασίζεται σε έναν αλγόριθμο  πρόγνωσης των επιπτώσεων στην υγεία των κατοίκων της Αθήνας κατά τις ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών. Η ανάπτυξη του αλγορίθμου πραγματοποιήθηκε ειδικά για την ελληνική πρωτεύουσα, μέσα από τη  συσχέτιση ιστορικών δεδομένων καιρού, σε διάστημα δύο δεκαετιών, και δεδομένων θνησιμότητας.

Το σύστημα κατηγοριοποίησης των υψηλών θερμοκρασιών, χωρίζεται ως εξής: 

Κατηγορία 0: Υψηλές θερμοκρασίες: Κίνδυνος για την υγεία ευάλωτων ατόμων 

Κατηγορία 1: Πολύ υψηλές θερμοκρασίες: Ακολουθήστε τις οδηγίες και αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση στη ζέστη – Ενημερώστε τα ευάλωτα άτομα 

Κατηγορία 2: Εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες: Κίνδυνος για την υγεία – Λάβετε προφυλάξεις – Προετοιμαστείτε να βοηθήσετε τα ευάλωτα άτομα 

Κατηγορία 3: Ακραίες θερμοκρασίες: Σημαντικός κίνδυνος για την υγεία – Λάβετε τις μέγιστες προφυλάξεις.

Σημειώνεται ότι μέσω της κατηγοριοποίησης δεν παρέχονται μόνο μετεωρολογικά δεδομένα, αλλά έχει συνυπολογιστεί ο κίνδυνος, τον οποίο μπορεί να διατρέχουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Αθήνας από την ακραία ζέστη.

«Στον Δήμο Αθηναίων, εστιάζουμε σε καινοτόμες λύσεις, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις υψηλές θερμοκρασίες στην πόλη και να προστατεύσουμε τους κατοίκους και ειδικά τους πιο ευάλωτους από τις συνθήκες καύσωνα. Από σήμερα, οι Αθηναίοι μπορούν να ενημερώνονται έγκαιρα και αποτελεσματικά για τους κινδύνους των επερχόμενων καυσώνων, αλλά και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προφυλαχθούν», τονίζει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης και προσθέτει: «Παράλληλα με τις δράσεις που ενεργοποιούμε κατά της ακραίας ζέστης, έχουμε καταρτίσει και ένα πλήρες σχέδιο για την προσαρμογή της πόλης στην κλιματική αλλαγή και τη μείωση των θερμοκρασιών με τη χρήση ψυχρών υλικών, και κυρίως με τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου, που προσφέρουν “ανάσες” δροσιάς: Από πολύ μικρούς, όπως τα εννέα πάρκα “τσέπης” που έχουμε ήδη δημιουργήσει σε ισάριθμες γειτονιές της Αθήνας έως τη Διπλή Ανάπλαση, ένα έργο πνοής για την Αθήνα στην πιο επιβαρυμένη, από ζέστη, περιοχή της, τον Ελαιώνα», καταλήγει. Το σχέδιο δράσεων του Δήμου Αθηναίων εν όψει καύσωνα .

Ο Δήμος Αθηναίων έχει θέσει σε εφαρμογή ένα πλήρες σχέδιο δράσεων κατά των υψηλών θερμοκρασιών. Τα μέτρα για την προστασία των πολιτών, περιλαμβάνουν:

– Heat Alert μέσω μηνυμάτων, με πληροφορίες για την έγκαιρη προειδοποίηση και προστασία των κατοίκων από τους καύσωνες.

– Λειτουργία Γραμμής Βοήθειας [210-3638049] από τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων με πληροφορίες και υποστήριξη των κατοίκων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (ώρες: 08:30 – 19:30).

– Αναλυτική ενημέρωση στη νέα σελίδα του Δήμου Αθηναίων https://coolathens.cityofathens.gr/ με στόχο την προστασία και υποστήριξη των κατοίκων της πόλης κατά των υψηλών θερμοκρασιών.

– Εφαρμογή για κινητά «EXTREMA Global» με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο «προσωποποιημένου ρίσκου» κατά τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Περιλαμβάνονται: Χάρτης με τα κοντινότερα σημεία για δροσιά, οι πιο δροσερές διαδρομές για κάθε προορισμό, πληροφορίες για τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

– Σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, κατάλληλα εξοπλισμένα βαν θα κυκλοφορούν στις πιο ζεστές γειτονιές της Αθήνας, τις περιόδους του καύσωνα, με δροσερό νερό και υποστήριξη σε περίπτωση θερμοπληξίας. – Επεκτείνεται το ωράριο στις κλιματιζόμενες Λέσχες Φιλίας κατά τις ημέρες του καύσωνα, από τις 08.00 έως τις 20.00.

– Υποστήριξη σε άτομα τρίτης ηλικίας μέσω του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για την πρόληψη και αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ακραίας ζέστης μέσα στο σπίτι. Επέκταση του προγράμματος με συμμετοχή εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

– Σεμινάρια επιμόρφωσης από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό προς όλους τους υπαλλήλους Υγείας του Δήμου Αθηναίων και τους υπαλλήλους που απασχολούνται στις Λέσχες Φιλίας και στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» για την πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων των καυσώνων στην υγεία των ευάλωτων πληθυσμών.

Ένας χρόνος από τον σχεδιασμό δράσεων κατά της αστικής υπερθέρμανσης Οι καύσωνες αποτελούν τα πιο θανατηφόρα καιρικά φαινόμενα σε σύγκριση με άλλα, όπως οι θύελλες ή οι πλημμύρες. Η επικινδυνότητά τους, καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια του φαινομένου, αλλά και από τη χρονική στιγμή της εκδήλωσής τους (είναι περισσότερο επικίνδυνοι στις αρχές του καλοκαιριού). Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, ο Δήμος Αθηναίων, ήδη από πέρυσι το καλοκαίρι, όρισε -πρώτος στην Ευρώπη- επικεφαλής για την Αντιμετώπιση της Αστικής Υπερθέρμανσης (Chief Heat Officer) την καθηγήτρια Ελένη Μυριβήλη, με στόχο τον σχεδιασμό δράσεων κατά της ακραίας ζέστης.

Πηγή: dimosio.gr

Καταγγελία πολίτη για Power Pass: Του «έφαγαν» 5.400 ευρώ!

Θύμα απάτης με δόλωμα το Power Pass, έπεσε ένας άνδρας στην Πάτρα, όταν δέχτηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος του συστήθηκε ως βοηθός του λογιστή του και του ζήτησε να του δώσει τους κωδικούς του τραπεζικού του λογαριασμού για να μπορέσει να του πιστώσει το ποσό του επιδόματος για τη ρήτρα αναπροσαρμογής.

 

Όπως αναφέρει το tempo24, ο άτυχος άνδρας, μη υποψιασμένος για το ενδεχόμενο απάτης, του έδωσε χωρίς δεύτερη σκέψη τους κωδικούς του λογαριασμού του, με αποτέλεσμα να κάνει «φτερά» το ποσό των 5.400 ευρώ.

Όταν το θύμα της απάτης κατάλαβε τι είχε συμβεί, ήταν πλέον αργά και ειδοποίησε τις Αρχές.

Πηγή: aftodioikisi.gr

Power Pass: Άνοιξε η πλατφόρμα για όλα τα ΑΦΜ - ανοιχτές για όλους οι αιτήσεις

Από σήμερα, Σάββατο, 25 Ιουνίου όλοι οι πολίτες ανεξάρτητα από το ψηφίο που λήγει ο ΑΦΜ τους μπορούν να κάνουν αίτηση για την αναδρομική επιδότηση ρεύματος μέχρι και 600 ευρώ, για τους λογαριασμούς που έχουν πληρώσει από τον Δεκέμβριο του 2021 μέχρι και τον Μάιο του 2022. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι και τις 30 Ιουνίου. H αίτηση γίνεται στο vouchers.gov.gr.

H λειτουργία της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα απλή, καθώς χρειάζονται μόνο οι κωδικοί του πολίτη στο Taxisnet και το IBAN του λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί ο δικαιούχος να πιστωθεί η επιδότηση.

Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Δικαιούχος του Power Pass είναι κάθε πολίτης που:

είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος,
το καθαρό οικογενειακό του εισόδημα μετά την αφαίρεση των φόρων δεν ξεπερνά τις 45.000 ευρώ, με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020,
διαθέτει ΑΦΜ ο οποίος δεν έχει δηλωθεί ήδη ως εξαρτώμενο μέλος σε αίτηση που έχει υποβληθεί από άλλο πρόσωπο και
επιβαρύνθηκε με συνολική αύξηση μεγαλύτερη των 30 € στους λογαριασμούς ρεύματος που εκδόθηκαν κατά το διάστημα από 01-12-2021 έως και 31-05-2022.

Η διαδικασία της αίτησης


H λειτουργία της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα απλή, καθώς χρειάζονται μόνο οι κωδικοί του πολίτη στο Taxisnet και το IBAN του λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί η επιδότηση. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Αναλυτικά:

Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του στο Taxisnet και επιβεβαιώνει ότι τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, έτος γέννησης) που εμφανίζονται είναι σωστά.
Ο πολίτης καλείται να επιλέξει αν επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για τον ίδιο ή για προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς του.
Στην οθόνη εμφανίζονται τα στοιχεία της κύριας κατοικίας ανά μήνα (διεύθυνση και αριθμός παροχής). Τα στοιχεία αυτά ο δικαιούχος μπορεί:
είτε να τα επιβεβαιώσει,
είτε να τα τροποποιήσει μέσω της πλατφόρμας «Δήλωση Κύριας Κατοικίας για PowerPass» (https://www1.aade.gr/saadeapps3/powerpass/katoikia), η οποία έχει υλοποιηθεί από την ΑΑΔΕ. Ο πολίτης μπορεί να μεταφερθεί στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέσω του vouchers.gov.gr, κάνοντας κλικ στο σχετικό πεδίο που εμφανίζεται κάτω από τα στοιχεία πρώτης κατοικίας. Τα στοιχεία που δηλώνονται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ καταχωρίζονται αμέσως. Έτσι, αφού ο δικαιούχος συμπληρώσει τα σωστά στοιχεία πρώτης κατοικίας, μπορεί να επιστρέψει στην πλατφόρμα του Power Pass και να ολοκληρώσει την αίτησή του.
Στην ίδια σελίδα εμφανίζονται και τα πεδία ώστε ο πολίτης να συμπληρώσει το e-mail του, το IBAN και το όνομα του τραπεζικού ιδρύματος όπου τηρείται ο τραπεζικός του λογαριασμός.
Πατώντας «Υποβολή», ο πολίτης ολοκληρώνει τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης.
Για όσες ημέρες παραμένει ανοιχτή η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων, θα διενεργείται προέλεγχος και θα αποστέλλονται ειδοποιήσεις στους πολίτες για τυχόν διορθώσεις (μη υπαρκτή παροχή, λανθασμένη κατηγορία λογαριασμού κ.λπ.).


Πότε θα πιστωθούν τα χρήματα


Η εκκαθάριση των αιτήσεων, ο προσδιορισμός του ποσού επιστροφής και η καταβολή του στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση τόσο για την κύρια κατοικία τους, όσο και για τη φοιτητική στέγη προστατευόμενων μελών που φοιτούν στην Ελλάδα.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πολίτης μπορεί να υποβάλει μέχρι και τρεις επιπλέον αιτήσεις για προστατευόμενα μέλη, ακολουθώντας κάθε φορά τα παραπάνω βήματα.
Επιπλέον, για όσους είναι υπόχρεοι να υποβάλουν πρώτη φορά φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2021, είναι απαραίτητη η υποβολή της φορολογικής δήλωσης πριν από την αίτηση για το Power Pass. Σε αυτή την περίπτωση, θα λαμβάνεται υπόψη το καθαρό οικογενειακό εισόδημα, μετά την αφαίρεση των φόρων, του φορολογικού έτους 2021.

 

Προσοχή - ΚΥΑ: Πρόστιμο 300 ευρώ για κίνηση στο δάσος!

Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο οι παραβάτες θα μπορούν να υποβάλλουν ένσταση για κάποια βεβαίωση προστίμου που τους έχει επιβληθεί σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και έχει άμεση ισχύ.

Η συγκεκριμένη ΚΥΑ αφορά σε παραβάσεις που διαπιστώνονται σε περιοχές Natura που απαγορεύεται η κυκλοφορία καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση με σκοπό την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με το άρθρο 129, κατά τις ημέρες και στις περιοχές που ο δείκτης επικινδυνότητας, είναι κατηγορίας 3 (υψηλή), κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή) ή κατηγορίας 5 (κατάσταση συναγερμού), δύναται να εκδίδεται απόφαση απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων.

Για κάθε παράβαση της απαγόρευσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση εφαρμογής της απόφασης απαγόρευσης και τη βεβαίωση του προστίμου, ορίζονται τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Δασικής Υπηρεσίας και της Δημοτικής Αστυνομίας.

Οι παραβάτες έχουν το δικαίωμα εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επίδοση ή την θυροκόλληση της πράξης επιβολής προστίμου να υποβάλλουν ένσταση στον προϊστάμενο της Υπηρεσίας του οργάνου που επέβαλε το πρόστιμο καθώς σε διαφορετική περίπτωση το πρόστιμο οριστικοποιείται.

Το πρόστιμο εισπράττεται κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), εντός 15 εργάσιμων ημερών μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου ή εντός 30 εργάσιμων ημερών στην Εφορία.

Ειδικότερα όπως αναγράφει η Κοινή Υπουργική Απόφαση: «Καθορισμός της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του προστίμου, της διαδικασίας υποβολής ένστασης και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 129 του ν. 4926/2022 (Α’ 82).

Πηγή: newsauto.gr

Τουρισμός για Όλους: Ανοίγουν οι αιτήσεις για τα 150 ευρώ

Σύμφωνα με κυβερνητικές η πλατφόρμα του «Τουρισμός για Όλους» θα ανοίξει αμέσως μετά το κλείσιμο των αιτήσεων για τον «Κοινωνικό Τουρισμό 2022».

 

Το πρόγραμμα του υπουργείου Τουρισμού απευθύνεται στο σύνολο των Ελλήνων πολιτών, ενώ το voucher θα δοθεί σε 200.000 που θα κληρωθούν από τις αιτήσεις που θα υποβληθούν ΕΔΩ.

Το πιθανότερο είναι πως η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, δεδομένου πως έχει ανακοινωθεί ότι από τις 5 Ιουλίου, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να αρχίσουν να χρησιμοποιούν το κουπόνι.

Ο «Τουρισμός για Όλους» θα έχει φέτος μια μεγάλη αλλαγή αφού το voucher θα μπορεί να εξαργυρωθεί και στην εστίαση. Θα έχει τη μορφή του Freedom Pass που δόθηκε στους νέους για τον εμβολιασμό τους. Το σκεπτικό των φετινών αλλαγών είναι να μπορέσει -κατ’ επιλογή του δικαιούχου- να στηριχθεί και η εστίαση, ο κλάδος με το πιο βαρύ πλήγμα από την πανδημία, τα lockdown και τους περιορισμούς τα τελευταία δύο χρόνια.

 

Ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε:


«Πέρυσι για το πρόγραμμα απορροφήθηκαν 20 εκατομμύρια ευρώ. Φέτος, με απόφαση του Πρωθυπουργού το κονδύλι είναι αυξημένο κατά 10 εκατομμύρια ευρώ. Εύκολα, γρήγορα και χωρίς γραφειοκρατία, 200.000 δικαιούχοι -που βρίσκονται σε ανάγκη- θα μπορούν να κάνουν τις διακοπές τους, κάνοντας χρήση της άυλης ψηφιακής κάρτας την οποία και θα μπορούν να χρησιμοποιούν παντού: στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, στο ξενοδοχείο, στο ταβερνάκι. Γιατί, για εμάς πρώτα από όλα βρίσκεται ο Έλληνας πολίτης».

Τι ισχύει για την 4η δόση στους άνω των 30 ετών - Τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα για ραντεβού

Εάν κάποιος έχει κάνει την πρώτη αναμνηστική δόση και έχει νοσήσει μετά, δεν μπορεί να κανεί δεύτερη αναμνηστική δόση. 

Οι ίδιοι κανόνες που έχουν τεθεί για τους άνω των 60 ετών για τη δεύτερη αναμνηστική δόση ισχύουν και στους άνω των 30 ετών, διευκρινίζουν πηγές του υπουργείου Υγείας ενόψει του ανοίγματος της πλατφόρμας των ραντεβού για την τέταρτη δόση εμβολίου τη Δευτέρα 27 Ιουνίου. 

Δηλαδή κάποιος μπορεί να κανεί τη δεύτερη αναμνηστική δόση μετά από 4 μήνες μετά την πρώτη αναμνηστική δόση.

Διευκρινίζεται ότι εάν κάποιος έχει κάνει την πρώτη αναμνηστική δόση και έχει νοσήσει μετά, δεν μπορεί να κανεί δεύτερη αναμνηστική δόση. 

Πατήστε εδώ για τις οδηγίες που ισχύουν για την τετάρτη δόση στους άνω των 60


Σημειώνεται ότι οι ειδικοί έλαβαν την συγκεκριμένη απόφαση μετά την εκ νέου έξαρση των κρουσμάτων κορωνoϊού, περίπου εδώ και τρεις εβδομάδες μετά την άρση της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε εσωτερικούς χώρους. Υπενθυμίζεται πως μέχρι σήμερα η τέταρτη δόση εμβολίου αφορά όλους τους πολίτες ηλικίας άνω των 60 χρόνων. Η σχετική πλατφόρμα έχει ανοίξει από τον περασμένο Απρίλιο ενώ είχαν προηγηθεί οι ανοσοκατασταλμένοι. Από στοιχεία για την εμβολιαστική κάλυψη των πολιτών, προκύπτει ότι μόλις το 15% των πολιτών άνω των 60 ετών έχει εμβολιαστεί με την τέταρτη δόση.

Στα 10.474 τα κρούσματα

Στο μεταξύ, ανακοινώθηκαν τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα που καταγράφηκαν σήμερα Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 ήταν 10.474. 
 

Πηγή: skai.gr

Κομισιόν: Ζητά τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων κατά 50% μέχρι το 2030

Στην Ευρώπη το 10% των ειδών μελισσών και πεταλούδων βρίσκονται στα πρόθυρα της εξαφάνισης και το 33% βρίσκονται σε παρακμή - Μεγάλοι οι κίνδυνοι και για την δημόσια υγεία από τα χημικά φυτοφάρμακα - Τι προβλέπουν οι νέες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τη δραστική μείωση στη χρήση φυτοφαρμάκων και χημικών λιπασμάτων πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη,  την προστασία της δημόσιας υγείας και την δημιουργία βιώσιμων συστημάτων τροφίμων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ώστε να διασφαλιστεί η διαρκής επισιτιστική ασφάλεια.

 
Το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσίασε τις προτάσεις του για μείωση κατά 50% της χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων και των πιο επικίνδυνων φυτοφαρμάκων έως το 2030 και πλέον τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να θέσουν τους δικούς τους στόχους μείωσης της χρήσης αυτών των προιόντων εντός σαφώς καθορισμένων παραμέτρων καθώς και στρατηγικές για να διασφαλιστεί ότι ο στόχος σε όλη την ΕΕ επιτυγχάνεται συλλογικά.
 
 
Παρόλο που στις Βρυξέλλες αρκετοί αξιωματούχοι παραδέχονται ότι οι ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις μπορεί να είναι πιο ακριβές, υποστηρίζουν ωστόσο ότι η ΕΕ θα στηρίξει οικονομικά τους αγρότες για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις. «Το κόστος της αδράνειας είναι πολύ υψηλότερο καθώς θα έχει σημαντικές συνέπειες στη βιοποικιλότητα και στους επικονιαστές», υποστήριξε η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου .

Τι προβλέπουν οι νέες προτάσεις της Κομισιόν

Θα απαιτουνται νέοι κανόνες για την επιβολή φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών καταπολέμησης παρασίτων, δηλαδή ένα να ολοκληρωμένο νέο πλαίσιο επιβολής για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι αγρότες εφαρμόζουν την ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών, στην οποία όλες οι εναλλακτικές μέθοδοι καταπολέμησης παρασίτων εξετάζονται πρώτα, προτού χρησιμοποιηθούν τα χημικά φυτοφάρμακα ως τελευταία λύση.
 
Απαγόρευση χρήσης όλων των φυτοφαρμάκων σε ευαίσθητες περιοχές: Θα απαγορεύεται η χρήση όλων των φυτοφαρμάκων σε ευαίσθητες περιοχές (και εντός 3 μέτρων από αυτές τις περιοχές), όπως δημόσια πάρκα ή κήποι, παιδικές χαρές, γήπεδα αναψυχής ή άθλησης, δημόσια μονοπάτια, όπως καθώς και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές

Οι αγρότες θα υποστηριχθούν από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ σε αυτή τη μετάβαση: για 5 χρόνια, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν την ΚΑΠ για να καλύψουν το κόστος των νέων απαιτήσεων για τους αγρότες.


Οι νέοι αυτοί κανόνες θα ενσωματωθούν σε κανονισμό και θα είναι άμεσα δεσμευτικός για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
 
Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι επιστήμονες και οι πολίτες ανησυχούν όλο και περισσότερο για τη χρήση φυτοφαρμάκων και τη συσσώρευση υπολειμμάτων και μεταβολιτών τους στο περιβάλλον. Στην τελική έκθεση της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, οι πολίτες ζήτησαν συγκεκριμένα να αντιμετωπιστεί η χρήση και ο κίνδυνος των φυτοφαρμάκων. Σε ορισμένες περιοχές της Κίνας για παράδειγμα, το πρόβλημα από τη χρήση επικίνδυνων φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων είναι τόσο μεγάλο, ώστε να έχουν σχεδόν εξαφανιστεί οι μέλισσες και τεράστιες ομάδες ανθρώπων έχουν αντικαταστήσει τις μέλισσες για την επικονίαση των φυτών. Στην ΕΕ σχεδόν 15 δισεκατομμύρια ευρώ της ετήσιας γεωργικής παραγωγής της ΕΕ αποδίδονται άμεσα σε επικονιαστές. Το 10% των ειδών μελισσών και πεταλούδων στην Ευρώπη βρίσκονται στα πρόθυρα της εξαφάνισης και το 33% από αυτά βρίσκονται σε παρακμή.


Παράλληλα, όπως υπογραμμίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υφίστανται μεγάλοι κίνδυνοι για την δημόσια υγείας καθώς τα χημικά φυτοφάρμακα μπορεί να έχουν δερματολογικές, γαστρεντερικές, νευρολογικές, καρκινογόνες, αναπνευστικές, αναπαραγωγικές και ενδοκρινικές επιδράσεις. Ως αποτέλεσμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς και των παρατεταμένων ξηρασιών και των κλιματικών επιπτώσεων σε άλλες περιοχές του κόσμου, υπάρχουν επί του παρόντος κίνδυνοι για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Η Επιτροπή έχει ήδη παρουσιάσει τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, μια σειρά από βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες δράσεις για την ενίσχυση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας και την υποστήριξη των αγροτών και των καταναλωτών στην ΕΕ υπό το πρίσμα των αυξανόμενων τιμών των τροφίμων και του κόστους των εισροών, όπως η ενέργεια και τα λιπάσματα . Η άνοδος των παγκόσμιων τιμών των εμπορευμάτων, που επιδεινώθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, υπογραμμίζει ξανά την ανάγκη οι αλυσίδες εφοδιασμού της γεωργίας και των τροφίμων της ΕΕ να γίνουν πιο ανθεκτικές και βιώσιμες, σύμφωνα με τη στρατηγική « Farm to Fork » (από το αγρόκτημα στο πιάτο).
 
Πηγή: protothema.gr

Στη φυλακή ο επίορκος αστυνομικός «Pablo Escobar» που έριχνε κοκαΐνη στα νότια προάστια

Το δρόμο για τις φυλακές πήρε μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο επίορκος «ασφαλίτης» με το προσωνύμιο «Pablo Escobar» που έριχνε κοκαΐνη στα νότια προάστια.

Ο “Pablο” ή «Χριστός» (λόγω των μαλλιών και της γενειάδας) μαζί με έναν γνωστό dj με το όνομα «Σίμος» και μια άνεργη 30χρονη με το όνομα «Αρετή», αποτελούσαν τον εκτελεστικό βραχίονα καρτέλ κοκαΐνης που έκανε μεγάλες δουλειές στην παραλιακή, τροφοδοτώντας επώνυμα “ρουθούνια” με τη “λευκή κυρία”.

Ο αρχηγός, λόγω της κομβικής θέσης που είχε στην Ασφάλεια Νοτιοανατολικής Αττικής, είχε στήσει το στρατηγείο του στο σπίτι του στο Ελληνικό και γνωρίζοντας τις περιπολίες και τις κινήσεις των συναδέλφων του αστυνομικών χρησιμοποιούσε τα πάρκινγκ σούπερ μάρκετ της περιοχής, αλλά και νυχτερινών καταστημάτων για να πασάρει την κοκαΐνη, ενώ έκανε ακόμη και delivery ναρκωτικών. Όμως τις δουλειές του Escobar, χάλασαν οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ, που κατάφεραν να τους βάλουν στο χέρι και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Μαζί με τον 33χρονο συνελήφθη και ένας επιχειρηματίας με ηχοσυστήματα, ο οποίος όμως αφέθη ελεύθερος.


Και μπορεί ο επίορκος αστυνομικός της Ασφάλειας μαζί με τους άλλους δύο συνεργούς να προφυλακίστηκαν, όμως οι έρευνες των αξιωματικών της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπολοίπων μελών του καρτέλ.

Οι dealers και οι πελάτες

Όπως προκύπτει από το διαβιβαστικό που παρουσιάζει το protothema.gr, οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ, είχαν βάλει από τον περασμένο Σεπτέμβριο στο στόχαστρο τον επίορκο αστυνομικό και ολοκλήρωσαν μια οργανωμένη επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα εκτός από τους dealers, να κατηγορούνται και 37 πελάτες που ψώνιζαν κόκα από το καρτέλ του αστυνομικού. Μάλιστα, οι 24 από τους πελάτες έχουν ταυτοποιηθεί και οι 13 είναι στη διαδικασία της ταυτοποίησης.

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό:

«Ο 33χρονος αστυφύλακας ως αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, ήταν επιφορτισμένος με την αναζήτηση και προμήθεια των ναρκωτικών. Ειδικότερα, επέλεγε ως περιοχές συνάντησης με τα υπόλοιπα μέλη σημεία που βρίσκονται αφενός πλησίον της οικίας του στο Ελληνικό αφετέρου σημεία που βρίσκονται μόνο σε περιοχές των νοτίων προαστίων. Και αυτό γιατί εκμεταλλευόμενος τόσο την ιδιότητα του ως αστυνομικός στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής, όσο και τις γνωριμίες με τους εκεί υπηρετούντες αστυνομικούς, ελαχιστοποιούσε τις πιθανότητες να εμπλακεί σε τυχαίο έλεγχο αστυνομικών δυνάμεων. Όπως διαπιστώθηκε ο 33χρονος, επέλεγε ως σημεία συνάντησης πολυσύχναστα μέρη και συγκεκριμένα υπαίθριο χώρο στάθμευσης σούπερ μάρκετ στη λεωφόρο Αλίμου στην Αργυρούπολη, το πάρκο επί της οδού Παπαναστασίου, παρκινγκ σούπερ μάρκετ στην οδό Λαμίας στον Άλιμο, είτε το χώρο στάθμευσης παραπλεύρως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τα μέλη της οργάνωσης με τα ψευδώνυμα «Σίμος» και «Αρετή», ήταν επιφορτισμένα με την περαιτέρω διάθεση κοκαίνης σε τελικούς χρήστες. Παραλαμβάνοντας μέρος των ναρκωτικών, είτε απευθείας από τον αστυνομικό, είτε από τον επιχειρηματία ο οποίος αφού τα αποθήκευε προσωρινά στο κατάστημα του τα παρέδιδε στην «Αρετή». Ο «Σίμος» από την άλλη επέλεγε ως σημεία συνάντησης με τους πελάτες του, είτε το σπίτι του είτε πολύ γνωστό μπαρ της Γλυφάδας (σ.σ αναφέρεται το όνομα του) όπου εργάζεται. Η «Αρετή» επέλεγε το σπίτι της και σε πολλές περιπτώσεις αναλάμβανε να προμηθεύει κατ’ οίκον τους πελάτες χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ταξί».

Όπως αναφέρεται στο διαβιβαστικό, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν στο πλαίσιο των επικοινωνιών τους κωδικοποιημένες φράσεις, προκειμένου να μην γίνεται αντιληπτό το περιεχόμενο των συνομιλιών τους:

ναρκωτικές ουσίες: «κάλτσες», «μπυρίτσες», «σουβλάκια», «μικρό», «κόκα κόλα», «θέμα»
ποσότητες κοκαΐνης: «ώρα», «λεπτό», «οχτάρια», «κομμάτια», «μέτρο», «βιβλία», «συνδρομή», «βράχος», «στικάκι», «παιχνίδι»
ποιότητα κοκαΐνης: «καλό παιδί»,
χρήματα: «παπούτσια»,
αγορά ποσότητας «επί πιστώσει»: «αέρα».

Η σύλληψη

Απογευματινές ώρες της Πέμπτης 16 Ιουνίου, εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, ο 33χρονος αστυφύλακας ο οποίος επέβαινε ως οδηγός σε Ι.Χ να εξέρχεται από το υπόγειο παρκινγκ της πολυκατοικίας του και να κατευθύνεται προς τον υπαίθριο παρκινγκ super market στον Άλιμο όπου τον ανέμενε ο dj. Μόλις ο αστυφύλακας προσέγγισε με το αυτοκίνητο του το σημείο που βρισκόταν ο dj εκείνος πλησίασε στο παράθυρο από την πλευρά του οδηγού με προφανή στόχο να πραγματοποιήσουν συναλλαγή για αγοραπωλησια κοκαΐνης και άμεσα αστυνομικοί του Εσωτερικών Υποθέσεων τους ακινητοποίησαν. Στην κατοχή του «Σίμου» βρέθηκαν 110 ευρώ ενώ στο εσωτερικό του αυτοκινήτου του αστυνομικού και συγκεκριμένα στην εσωτερική χειρολαβή της πόρτας του οδηγού, κοκαΐνη 1.8 γραμμαρίων.

Τους έκαψε η «Αρετή»

Κατά την απολογία τους, ο «Pablo Escobar», ο «Σίμος» και ο επιχειρηματίας δεν αποδέχθηκαν τις πράξεις τους, ενώ η «Αρετή» αποδέχθηκε τις πράξεις περιγράφοντας λεπτομερώς τη διασύνδεση και τον ρόλο όλων των εμπλεκομένων».

Ειδικότερα, αναφορικά με την εμπλοκή του αστυνομικού στην οργάνωση ισχυρίστηκε ότι την προμήθευε με κοκαΐνη από το 2016 όταν και γνωρίστηκαν σε τακτική βάση, τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα ενώ αναφορικά με τις ποσότητες που προμηθευόταν ισχυρίστηκε ότι δεν αγόραζε περισσότερα από 4-5 γραμμάρια κάθε φορά. Μάλιστα την τελευταία εβδομάδα προμηθεύτηκε τρεις φορές κοκαΐνη από τον αστυφύλακα.

ΒΙΝΤΕΟ(αυτόπτη μάρτυρα): Επιδειξίας επιτέθηκε σε 4 ανήλικα κορίτσια έξω από σχολείο στα Άνω Λιόσια!

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες πρόκειται έναν μελαχρινό άνδρα περίπου 45 ετών, ο οποίος παρενόχλησε ,εχθές το απόγευμα, σεξουαλικά 4 ανήλικα κορίτσια.
 
Το περιστατικό συνέβη ακριβώς έξω από το 2ο λύκειο Δροσούπολης στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.
 
Αμέσως κινητοποιήθηκαν δεκάδες πολίτες αλλά ο επιδειξίας κατάφερε να διαφύγει με το αυτοκίνητό του.
 
Περιπολικά της Άμεσης Δράσης και της Ασφάλειας σάρωσαν την ευρύτερη περιοχή σε μια προσπάθεια να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν στα όρια του αυτοφώρου χωρίς όμως αποτέλεσμα.  
Η περιγραφή του δράστη από κάτοικο της περιοχής

Πηγή:protothema.gr

Νέο συγκλονιστικό θαύμα του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου σε Έλληνα πιλότο της 111ΠΜ που προσγειώθηκε σώος ενώ δεν έβλεπε για '10 λεπτά!!!

Στο Νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στις 15/06/2022 πιλότος της 111ΠΜ στη Ν. Αγχίαλο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews.gr κατά τη διάρκεια πτήσης, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία κ απώλεια προσανατολισμού. Με θαυμαστό τρόπο κατάφερε να προσγειώσει χωρίς πρόβλημα το F-16 στο βάση της Νέας Αγχιάλου και στη συνέχεια, λιποθύμησε.

Με ασθενοφόρο της 111ΠΜ και με τη συνοδεία αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ, ο πιλότος μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου Βόλου. Σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση η αδιαθεσία του  οφείλονταν σε πολλαπλά ισχαιμικά εγκεφαλικά .

Το παρακάτω μήνυμα εστάλει σε ιερέα της Μητρόπολης Δημητριάδος από πιλότο της 111 Π.Μ της Νέας Αγχιάλου που έζησε το περιστατικό:

 

Οι Άγιοι είναι δίπλα μας !!!

Βίκυ Μπεξή

Αληθινό περιστατικό που έγινε χτες 15/6/22 απο εν Χριστώ αδερφο ιπτάμενο….
Πετούσαν 2 αεροπλάνα της μοίρας μου κοντά στην Καρδίτσα για άσκηση και λίγο πριν γυρίσουν, ο μικρότερος απο τους δύο παθαίνει πολλαπλά ισχαιμικά εγκεφαλικά στην δεξιά παρεγκεφαλίδα.
Έχει τρομερό ίλιγγο, δεν μπορεί να εστιάσει το βλέμμα πουθενά, ούτε μέσα στα όργανα ούτε έξω και έχει έντονο πονοκέφαλο…
Αυτός λέγεται Ιωάννης.
Στο άλλο αεροπλάνο είναι ο εκπαιδευτής, ο Γιώργος, ο οποίος αρχίζει να του μιλάει δίνοντας του οδηγίες και προσπαθεί άμεσα να τον βοηθήσει να συνέλθει.
Ο Γιάννης το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να εκτελεί στα τυφλά ότι του λέει ο Γιώργος…
Ο Γιώργος αποφασίζει να γυρίσουν για προσγείωση κ του λέει
«Κάνε το σταυρό σου και ζήτα απο τον Αγιο Ιωάννη τον Ρώσο να σε προσγειωσει»..
Ο Γιάννης αφήνει τα χειριστήρια, κάνει με μεγάλη δυσκολία το σταυρό του κ πιάνει ένα φυλαχτό που έχει στην τσέπη του…
10′ μετά ο Γιάννης προσγειώνεται κανονικά στον Βόλο χωρίς να βλέπει σχεδόν τίποτα, ακούγοντας μόνο τις οδηγίες του Γιώργου…
Σβήνει το αεροπλάνο στον διάδρομο και λιποθυμάει…
Ο μοίραρχος μας που είναι και αυτός πολύ πιστός άνθρωπος, τον έβγαλε κλαίγοντας από το κόκπιτ αγκαλιά…
Ο Γιάννης αμέσως πήγε στο νοσοκομείο του Βόλου και απο αύριο θα μεταφερθεί στο ΓΝΑ για περαιτέρω εξετάσεις…

Είναι πολύ καλά απο χτες το βράδυ…
Για όσους γνωρίζουν οι τεχνικές λεπτομέρειες είναι ανθρωπίνως αδύνατο να προσπεραστούν…
Ο ίδιος ο Γιάννης δεν ξέρει πώς προσγειώθηκε….
Τον πήρε λέει ένα χέρι και τον κατέβασε…
Ο Χριστός, η Παναγία κ οι άγιοι μας είναι ολοζώντανοι.. αυτό μπορεί να το λέμε συχνά με τα λόγια αλλά όταν το ζησεις συγκλονίζεσαι!!!!!!
Ευχαριστώ τον Θεό που μας μιλάει τόσο ζωντανά !

Προς δόξαν Θεού……κ του Αγ Ιωάννη του Ρώσου!!
Δεν φοβόμαστε κανέναν, πάρα μόνο τον Θεό

Πηγή:e-sterea.gr

H ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προσλαμβάνει 158 άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

Επισυνάπτεται Ανακοίνωση η οποία αφορά στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν πενήντα οκτώ (158) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις από 24.06.2022 έως και 03.07.2022

- είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]r

- είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΔΜΗΕ Α.Ε./ΔΑΔΥ, Λ. Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού, Τ.Κ.12132, Αθήνα, υπόψη κας Κουλουμπή Ασπασίας & κας Θεολογίτη Αλεξάνδρας (τηλ. επικοινωνίας: 210-5192205, 210-5192598).

Την πλήρη προκήρυξη με τα απαιτούμενα προσόντα και τα δικαιολογητικά, καθώς και τη σχετική αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.admie.gr/nea/anakoinoseis, με θέμα “Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022”.

 

ΟΑΕΔ: Νέο επίδομα 1.200 ευρώ «στο χέρι» – Δείτε ποιοι το δικαιούνται

Ένα νέο ειδικό πρόγραμμα που προβλέπει την καταβολή επιδόματος μετεγκατάστασης 1.000 ευρώ σε όσους επιλέξουν να εργαστούν 100 χλμ. μακριά από την οικία τους και μηνιαίου επιδόματος 200 ευρώ για 12 μήνες πέραν του μισθού αναμένεται να τρέξει η ΔΥΠΑ, π. ΟΑΕΔ, το επόμενο διάστημα σύμφωνα με πληροφορίες.

Ειδικότερα πρόκειται για το πρόγραμμα επιχορήγησης εργασιακής μετεγκατάστασης ανέργων για την απασχόληση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στους Δήμους των ΠΕ Κοζάνης και ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και την καταβολή επιδόματος μετεγκατάστασης ωφελουμένων που θα προσληφθούν μέσω του προγράμματος. Ο τόπος μετεγκατάστασής των ανέργων πρέπει να απέχει τουλάχιστον 100 χιλιόμετρα από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Το πρόγραμμα στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών επιχειρήσεων στις λιγνιτικές περιοχές σε εξειδικευμένο προσωπικό και αφορά στην επιχορήγηση των τοπικών επιχειρήσεων για την πρόσληψη 200 ανέργων.

Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία 200 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α.

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

i. 140 για τους Δήμους των ΠΕ Κοζάνης και ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και

ii. 60 για τον Δήμο Μεγαλόπολης της ΠΕ Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η δράση υλοποιείται σε κύκλους ως εξής:

α) Ο πρώτος κύκλος αφορά στη δημιουργία 200 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

β) Οι επόμενοι κύκλοι αφορούν στη δημιουργία των υπολοίπων θέσεων εργασίας έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης.

γ) Ο κάθε επόμενος κύκλος προκηρύσσεται μετά την πάροδο 2 μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης του προηγούμενου κύκλου.

Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στους Δήμους της ΠΕ Κοζάνης και της ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά). Εφόσον ο αριθμός του προσωπικού κατά την ημερομηνία έναρξης του ελεγχόμενου τριμήνου είναι ίδιος και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης -ανεξάρτητα εάν στο διάστημα αυτό υπάρχουν μεταβολές του προσωπικού- είναι δυνατή η ένταξη της επιχείρησης στη δράση.

Ωφελούμενοι – Άνεργοι

Ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. των ΚΠΑ2 που δεν ανήκουν στις επιλέξιμες περιοχές της παρούσας δράσης και μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των δικαιούχων σε εξειδικευμένο προσωπικό. Κατά την υπόδειξη των ωφελούμενων με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

β. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.

γ. Ο τόπος μόνιμης κατοικίας τους απέχει τουλάχιστον 100 χιλιόμετρα από τον Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τους αντίστοιχους Δήμους της ΠΕ Κοζάνης και ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οι ωφελούμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ 2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις. Ποσό επιχορήγησης Η επιχορήγηση για την αποζημίωση δαπανών της δράσης ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100%.

Συγκεκριμένα η επιχορήγηση ανά θέση εργασίας/ωφελούμενο ανέρχεται μηνιαίως στα 933 ευρώ. Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης της δράσης ορίζεται για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Δικαιούχοι του επιδόματος μετεγκατάστασης Δικαιούχοι του επιδόματος μετεγκατάστασης είναι οι ωφελούμενοι του «Προγράμματος επιχορήγησης εργασιακής μετεγκατάστασης ανέργων για την απασχόληση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στους Δήμους των ΠΕ Κοζάνης και ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» του κεφαλαίου Α, και οι οποίοι διαθέτουν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1) μετακινούνται από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους και εγκαθίστανται στις περιοχές του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τους αντίστοιχους Δήμους της ΠΕ Κοζάνης και ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

2) ο τόπος της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου βρίσκεται εκτός των επιλέξιμων περιοχών του προγράμματος του κεφαλαίου Α, γεγονός που προκύπτει από τη διεύθυνση της κατοικίας που έχει δηλώσει ως εγγεγραμμένος άνεργος στο ΚΠΑ2,

3) ο τόπος μετεγκατάστασής τους απέχει τουλάχιστον 100 χιλιόμετρα από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Ποσό και διάρκεια καταβολής του επιδόματος

Στους ωφελούμενους του «Προγράμματος επιχορήγησης εργασιακής μετεγκατάστασης ανέργων για την απασχόληση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στους Δήμους των ΠΕ Κοζάνης και ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» που μετακινούνται από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους και εγκαθίστανται στις περιοχές του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τους αντίστοιχους Δήμους της ΠΕ Κοζάνης και ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ώστε να προσληφθούν από τις δικαιούχους επιχειρήσεις, παρέχονται ως κίνητρα με την μορφή επιδόματος, τα εξής: α. Ποσό ύψους 1.000 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί κατά 75% στην αρχή του ανωτέρω προγράμματος και το υπόλοιπο 25% στο τέλος αυτού, β. ποσό ύψους 200 ευρώ μηνιαίως, πλέον των προβλεπόμενων αμοιβών που θα λάβουν από την επιχείρηση, για ανώτατο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Πηγή: dimosio.gr

Υποκατηγορίες