ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Pazarlis

Δύο μέτρα δύο σταθμά της διοίκησης του κ. Ζούτσου και μάλιστα ανισοβαρούς σύγκρισης.

Στον απόηχο των όσων διαδραματίστηκαν γύρω από την ασέβεια της εκταφής των οστών των ευεργετών της Παλλήνης Ιωάννη και Μαρίας Πέτρου και την αρνητική κατάληξη από την πλευρά της Παράταξης του κ. Ζούτσου, Δημάρχου που μιλάει για «Μία Πόλη για όλους», καταθέτουμε την παρακάτω απόφαση 171/2013, του Δημοτικού Συμβουλίου της 26-6-2013 που όπως θα διαβάσετε δεν αναιρεί μόνο τα πρόσφατα επιχειρήματα της δημαρχιακής παράταξης, αλλά αποδεικνύει την μονομέρεια της σκέψης τους, ως προς τις διευκολύνσεις προς ανθρώπους από τους οποίους αντλούν ψήφους.
Δύο μέτρα δύο σταθμά της διοίκησης του κ. Ζούτσου και μάλιστα ανισοβαρούς σύγκρισης.
Με απλούστερα λόγια, εξυπηρετεί το αίτημα ενός ιερέα κατοίκου Γέρακα από τον οποίο αντλεί επιρροές (ψήφους) , για οικογενειακό τάφο στη πρεσβυτέρα του, αλλά από την άλλη του λείπει χώρος και εκταφιάζει τους ευεργέτες της Παλλήνης.
Αυτή είναι η διοίκηση του κ. Ζούτσου, εξυπηρετική και διευκολυντική στους «φίλα προσκείμενους με αφετηρία τον Γέρακα», αλλά ανάλγητη και σκληρή όσον αφορά στο δημόσιο αίσθημα των Παλληνιωτών.
Τα συμπεράσματα δικά σας αγαπητοί συνδημότες.
Το παρόν κείμενο απευθύνεται ιδιαίτερα στους εκλεγμένους από την Παλλήνη που στηρίζουν ανερυθρίαστα ως αβέλτεροι, τις «αλάνθαστες και επιτηδευμένες» πολιτικές του Δήμαρχου της μιας Πόλης όπως αποδεικνύεται στην καθημερινότητα, δηλαδή του Γέρακα!
Ακολουθεί το πρακτικό της απόφασης:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 26- 06- 2013 συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 171/2013 ΑΔΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΠΕΡΙ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης παραχώρησης οικογενειακού τάφου.
Σήμερα στις 26 του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ, του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιθάκης 12, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 11/21-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Παρόντος και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Ζούτσου, διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση παραπάνω αναφερόμενο Δημοτικό Σύμβουλο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών τριάντα τριών (33) παραβρέθηκαν παρόντα τα τριάντα (30) μέλη και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ- ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΠΡΑΠΑ- ΔΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ -ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΧΕΙΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ- ΛΕΒΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΜΠΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΛΙΣΣΑ- ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΛΑΚΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ-.ΒΙΤΣΙΟΣ AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ- ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣΜΗΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΑΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΜΕΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΜΑΖΙΤΣΟΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΤΟΥΡΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- ΖΙΝΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ- ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) Από τους προέδρους των ΔΕ απουσίασαν οι: ------------------ Κληθείς παρίσταται και ο Δήμαρχος Κληθείς παρίσταται και ο Δήμαρχος Εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του συμβουλίου είπε: ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΞΚ-ΚΕΘ Το τμήμα εσόδων με το υπ΄ αριθμ. 19270/21-06-2013 έγγραφό του εισηγείται τη δωρεάν παραχώρηση οικογενειακού Τάφου στο Κοιμητήριο του Γέρακα, για τη θανούσα Μουλακάκη Φλουρίτσα “Πρεσβυτέρα”του Πάτερ Στυλιανού Μουλακάκη. Ειδικότερα αναφέρει τα παρακάτω στοιχεία: Την από 06/06/2013 αίτηση του Πάτερ Στυλιανού Μουλακάκη σχετικά με την δωρεάν παραχώρηση οικογενειακού τάφου για την πρεσβητέρα του. Η θανούσα είναι ενταφιασμένη στο Κοιμητήριο του Γέρακα από 12/11/2007. Έχουν εξοφληθεί όλες οι οφειλές σχετικά με τις εώς σήμερα παρατάσεις ταφής. Το άρθρο 9 του Κανονισμού Νεκροταφείου Γέρακα: “Με πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου δύναται να παραχωρούνται τάφοι δωρεάν τιμής ένεκεν πρόσκαιρα ή για το διηνεκές, για να θάβονται πρόσωπα και μόνο αυτά χωρίς τη δημιουργία προϋποθέσεων ταφής συγγενών τους μεταγενέστερα, με εθνική, κοινοτική και πολιτική δράση που προσέφεραν μεγάλες στο Έθνος υπηρεσίες.” Σύμφωνα με τα ως άνω προτείνεται στο σώμα τη λήψη απόφασης σχετικά με τη δωρεάν παραχώρηση οικογενειακού Τάφου στο Κοιμητήριο του Γέρακα, για τη θανούσα Μουλακάκη Φλουρίτσα “Πρεσβυτέρα” του Πάτερ Στυλιανού Μουλακάκη. Μετά από διαλογική συζήτηση, όπως φαίνεται και στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Τη δωρεάν παραχώρηση οικογενειακού Τάφου στο Κοιμητήριο του Γέρακα, για τη θανούσα Μουλακάκη Φλουρίτσα “Πρεσβυτέρα” του Πάτερ Στυλιανού Μουλακάκη, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση του προέδρου. Λευκό : ΓΑΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 171/2013.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Τα μέλη Γιαννουσόπουλος Δημήτριος Έπονται 29 υπογραφές Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος Γιαννουσόπουλος Δημήτριος.
 

Ανακοίνωση του Δήμου Παλλήνης για τις Βεβαιώσεις Αποκλεισμού λόγω χιονόπτωσης και παγετού

Ο Δήμος Παλλήνης, ενημερώνει τους πολίτες που κατοικούν στο Δήμο Παλλήνης (Ανθούσα, Γέρακας, Παλλήνη), ότι μπορούν πλέον να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας την σχετική βεβαίωση για την δικαιολόγηση της απουσίας από την εργασία τους, λόγω χιονόπτωσης και παγετού, για τις δύο ημέρες Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 και Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΕΔΩ

Ο Δήμος Παλλήνης τιμά τη Μνήμη των ΙΩΑΝΝΗ & ΜΑΡΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥ

Την απόδοση τιμής προς τους αδελφούς Ιωάννη και Μαρία Πέτρου, αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης ύστερα από πρόταση του Δημάρχου Παλλήνης, Θανάση Ζούτσου.

Σε συνέχεια υλοποίησης της υπ’ αρίθμ. 93/2017, ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για κατάργηση του οικογενειακού τάφου των Ιωάννου και Μαρίας Πέτρου, η οποία είχε ληφθεί στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου και του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων, υιοθετήθηκε η πρόταση για την απόδοση τιμής στους θανόντες.

Αντί να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία μετά την εκταφή, η Δημοτική Αρχή εισηγήθηκε την κατασκευή ειδικής μνημειακής κατασκευής σε διακριτή θέση, στην οποία θα φυλαχτούν τα οστά και θα τοποθετηθούν μαρμάρινες επιγραφές με περιεχόμενο, που θα αποδίδει την οφειλόμενη  τιμή, στα αδέρφια Πέτρου, για την εν γένει προσφορά τους στην τοπική κοινωνία.

Κατά την τοποθέτηση του, ο Δήμαρχος σημείωσε ότι «η Δημοτική Αρχή δεν παρέμεινε αυστηρά στην τυπική εφαρμογή του ανθρώπινου νόμου, αλλά επέλεξε να εφαρμόσει τον ηθικό άγραφο νόμο για την απόδοση της οφειλόμενης τιμής στους νεκρούς».

Δήμος Παλλήνης: Διακοπή Υδροδότησης σήμερα Πέμπτη 25/2 στην οδό Γαργηττού (Εθνική Τράπεζα) και κάθετους δρόμους από τις 8:00 και για -περίπου- τρεις ώρες

Σας ενημερώνουμε ότι για λόγους αντικατάστασης βάνας στο κεντρικό δίκτυο ύδρευσης του αγωγού στην οδό Γαργηττού στο Γέρακα, (Εθνική τράπεζα) θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης, από τις 8:00 και για -περίπου- τρεις ώρες.

Η διακοπή αυτή θα αφορά εκτεταμένο τμήμα της οδού Γαργηττού και των καθέτων οδών.

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Δημοτικό Κατάστημα Παλλήνης το Σάββατο 13 Μαρτίου 2021 από τις 9:00 έως 13:00

Σας ενημερώνουμε ότι Σάββατο 13 Μαρτίου 2021, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στη Δημοτική Κοινότητα Παλλήνης (Δημοτικό Κατάστημα Παλλήνης, Φειδιππίδου 25α, πλατεία  Ελευθερίας, στην  Παλλήνη και ώρες 9:00 έως 13:00.

Η Εθελοντική Αιμοδοσία δεν κοστίζει παρά μόνο λίγα λεπτά από τον προσωπικό μας χρόνο μας και αποτελεί μία ύψιστη πράξη ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς που σώζει ζωές συνανθρώπων μας.

Σχολή Γονέων Δήμου Παλλήνης: Μαθησιακές δυσκολίες. 10 Πρακτικές συμβουλές για γονείς + τηλεκπαίδευση

10 Πρακτικές συμβουλές για γονείς + τηλεκπαίδευση
Θανάσης Τσώλης - Ειδικός παιδαγωγός 1ου ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής


Οι μαθησιακές δυσκολίες δεν ξεπερνιούνται με το πέρασμα του χρόνου, ούτε θεραπεύονται.


Οι μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να επηρεάσουν διάφορους τομείς της ακαδημαϊκής και κοινωνικής ζωής.

Τα συμπτώματα και οι ανάγκες του κάθε παιδιού αλλάζουν ανάλογα με την ηλικία.


Δεν υπάρχει κάποια μαγική λύση που εξαφανίζει τις μαθησιακές δυσκολίες σε λίγες συνεδρίες.


Υπάρχουν όμως τρόποι να ξεπερνιούνται τα εμπόδια! Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που θα σας εξηγήσουν βήμα-βήμα πώς θα έρθει η βελτίωση και πώς θα αντιμετωπίσουν την κάθε δυσκολία.

 
 

Πεσμένα Δέντρα άφησαν πίσω τους οι δυνατοί άνεμοι το πρωί της Δευτέρας (15/02) στο δήμο Παλλήνης

"Για άλλη μια φορά συνεργεία του Δήμου έσπευσαν να τεμαχίσουν και να απομακρύνουν δέντρα που έπεσαν από τους ισχυρούς πρωϊνούς ανέμους.

Παράλληλα η Πολιτική προστασία του Δήμου μας είναι πανέτοιμη με οχήματα, προσωπικό, αλατιέρες και μηχανήματα έργου, ώστε να παρέμβει προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν στη συνέχεια.

Υπενθυμίζουμε ότι από το Δήμο ήδη έχουν ανακοινωθεί τα σημεία όπου οι πολίτες μπορούν να προμηθευτούν αλάτι το οποίο σήμερα φρόντισε να αναπληρωθεί."

Δήμος Παλλήνης: Βασικός στόχος των ΚΕΠ Υγείας είναι η ενημέρωση όλων των πολιτών και η διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων για 11 κύρια νοσήματα, προτεινόμενα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Video)

"Για τα νοσήματα αυτά οποία έχει αποδειχθεί με μελέτες πως η έγκαιρη προληπτική παρέμβαση και ανίχνευση τυχόν συμπτωμάτων κρίνεται αποτελεσματική και μπορεί να σώσει ζωές. Μέσα από το νέο λογισμικό, εφαρμόζονται διεθνή πρωτοκόλλα screening του πληθυσμού και τα στελέχη των ΚΕΠ Υγείας επιβλέπουν το follow up της διατήρησης της υγείας των Πολιτών.
 
Αυτοματοποιημένα το λογισμικό ενημερώνει τους πολίτες, μέσα από τον προσωπικό τους προφίλ, σχετικά με τις προληπτικές εξετάσεις που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την ηλικία και το φύλο τους, καθώς και με την πάροδο του χρόνου υπενθυμίζει την επανεξέταση τους.
 
Τα 11 νοσήματα στα οποία επικεντρώνεται το ΚΕΠ Υγείας μέσα από το λογισμικό είναι ο Καρκίνος του παχέος εντέρου, ο Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, ο Καρκίνος του μαστού, ο Καρδιαγγειακός κίνδυνος, το Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, ο Καρκίνος του προστάτη, το Μελάνωμα, η Κατάθλιψη, η οστεοπόρωση η ΧΑΠ και η Άνοια.
 
Παρόλα αυτά στο πλαίσιο της πανδημίας έχουν προστεθεί στα προφίλ των Δημοτών και χρήσιμες πληροφορίες για τον COVID-19."
 
 
 

Η λειτουργία των Δημοτικών Βρεφονηπιακών- Παιδικών Σταθμών του Ο.Π.Α.Κ.Μ. Δήμου Παλλήνης κατόπιν απόφασης της Κυβέρνησης αναστέλλεται από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου

Όλο το διάστημα λειτουργίας τους είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και των παιδιών και των εργαζομένων. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών οι γονείς δε θα καταβάλλουν τη μηνιαία οικονομική συμμετοχή. Έτσι και για το μήνα Φεβρουάριο 2021 θα καταβληθεί μόνο το 1/3 της συμμετοχής.

Όσοι γονείς έχουν καταβάλλει ολόκληρο το ποσό για το Φεβρουάριο η διαφορά θα συμψηφιστεί τον επόμενο μήνα.

Οι σταθμοί θα παραμείνουν ανοιχτοί όλο αυτό το διάστημα με προσωπικό ασφαλείας από 08:00 έως 14:00. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικώς στο σταθμό φοίτησης του παιδιού σας ή στο γραφείο του Νομικού Προσώπου.

2106604633-2106604670.

Καλή συνέχεια με υγεία.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ

 
ΑΡΧΕΙΑ

Ξεκίνησε η περισυλλογή και απόσυρση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από τον Δήμο Παλλήνης

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Θανάσης Ζούτσος παραβρέθηκε στην πρώτη απομάκρυνση και απεύθυνε έκκληση «στους ιδιοκτήτες που έχουν εγκαταλείψει τα οχήματά τους στους δρόμους της πόλης μας, να φροντίσουν για την απόσυρσή τους, καθώς δημιουργούν προβλήματα στην κυκλοφορία και στη στάθμευση, ενώ επιπλέον αποτελούν εστίες μόλυνσης και κινδύνου για τους κατοίκους».
 
Οι δημότες μπορούν να ενημερώνουν τον Δήμο, για εγκαταλελειμμένα οχήματα, στο τηλέφωνο 210-6662140.
 
Το έργο έχει αναλάβει η Υπηρεσία Καθαριότητας, υπό την ευθύνη του Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας Φώτη Αβαρκιώτη.

Σχολή Γονέων Δήμου Παλλήνης - Υποστηρίζοντας το ίντερσεξ παιδί σας (Δημιουργήθηκε από τις IGLYO, OII Europe & EPA)

Τι είναι intersex;


Είναι αγόρι ή κορίτσι; Αυτή την ερώτηση κάνουν σε όλο τον κόσμο όταν γεννιέται ένα παιδί. Πολλοί γονείς θα απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα χωρίς πολλή σκέψη. Αλλά για ένα
σημαντικό αριθμό η απάντηση θα είναι πιο περίπλοκη.

Intersex είναι ένας όρος ομπρέλα που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα ευρύ φάσμα φυσικών σωματικών παραλλαγών. 

Τα ίντερσεξ (ή διαφυλικά) άτομα γεννιούνται με χαρακτηριστικά φύλου (για τους ορισμούς, βλέπε Γλωσσάρι, σελ. 30) που είναι είτε θηλυκά και αρσενικά ταυτόχρονα, είτε όχι απόλυτα θηλυκά ή αρσενικά, είτε ούτε θηλυκά ούτε αρσενικά. Τα χαρακτηριστικά του φύλου των ίντερσεξ ανθρώπων και τα σώματα τους είναι υγιείς παραλλαγές του ανθρώπινου φύλου.

Σε μερικούς διαφυλικούς ανθρώπους το ίντερσεξ σώμα τους γίνεται εμφανές κατά τη γέννηση, σε μερικούς κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας τους και σε άλλους το σώμα τους αποκαλύπτεται ότι είναι ίντερσεξ κατά τη διάρκεια της εφηβείας ή ακόμα και της ενήλικης ζωής τους.
 
Για μερικούς, οι παραλλαγές αυτές θα είναι τόσο μικρές που μπορεί να μη συνειδητοποιήσουν ποτέ ότι είναι ίντερσεξ.
 

Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας Δήμου Παλλήνης: Βασικός σκοπός των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα υγείας και προσυμπτωματικού ελέγχου (Video)

 
 
Εν μέσω της πανδημίας η δια ζώσης ενημέρωση καθίσταται επικίνδυνη για την δημόσια υγεία.
 
Το παρακάτω βίντεο σκοπεύει στην ευαισθητοποίηση των δημοτών και στην πρόληψη για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Για να μεγιστοποιήσουμε την ασφάλεια των αθλουμένων και κυρίως των παιδιών, αλλάζουμε, από τις βάσεις τους, τις παλιές μπασκέτες σε τρία ανοιχτά γήπεδα του Δήμου μας

" Ήδη, ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση εκ βάσεων, στο γήπεδο της πλατείας Πανοράματος στην Παλλήνη. Την Τρίτη, ο Δήμαρχος Παλλήνης, Θανάσης Ζούτσος και ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, Γιώργος Μουρτζιάπης, επιθεώρησαν τις εργασίες στο γήπεδο της πλατείας Μακεδονίας.
 
Αντίστοιχες εργασίες θα γίνουν και στο γήπεδο της οδού Φρύνης στον Γέρακα.
 
Στα τρία γήπεδα, θα πραγματοποιηθούν και ανακατασκευές των δαπέδων. "

Μεταστέγαση των Γραφείων του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Παλλήνης - Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Σας ενημερώνουμε ότι τα γραφεία του Κοινωνικού Παντοπωλείου που στεγάζονταν στο Δημαρχείο Παλλήνης Φειδιππίδου 25Α , έχουν μεταστεγαστεί στις εγκαταστάσεις των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Παλλήνης στην οδό ΈΝΤΙΣΟΝ 3 – ΠΑΛΛΗΝΗ.

Τηλέφωνα και αρμόδιοι επικοινωνίας :

• 210 0080403 - Ελένη Παπαδοπούλου Υπεύθυνη Κοιν. Παντοπωλείου & Κοιν.Ανταλλακτηρίου

E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

• 210 0080402 - Λαμπρινή Ζώη , Κοινωνική Λειτουργός

E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για το Κοινωνικό Παντοπωλείο:

• 210 6612890 , 210 0080408 Αλεξάνδρα Νταγιαντά Διοικητική / Βοηθητική Υπάλληλος

Για το Κοινωνικό Ανταλλακτήριο:

• 210 6631752 , 210 6669624 Αλεξάνδρα Νταγιαντά , Κωνσταντίνα Καλογήρου

Δήμος Παλλήνης: Πλήρως εξοπλισμένα και απόλυτα ασφαλή τα σχολεία μας, απέναντι στον κορωνοϊο

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, σχετικά με την διαχείριση της πανδημίας στα σχολεία από τον Δήμο Παλλήνης, και σε πείσμα όσων επιχειρούν να παραπλανήσουν τους πολίτες, ζητώντας, λαϊκίστικα, ακόμα και παραβίαση των πρωτοκόλλων του ΕΟΔΥ, η Δημοτική Αρχή ενημερώνει, ότι :
 
Α) Συνολικά 50.000 μάσκες διανεμήθηκαν από τον Δήμο Παλλήνη, έως τώρα, σε δυο δόσεις (Σεπτέμβριο και Ιανουάριο), σε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, όλων των σχολείων (δημοσίων και ιδιωτικών) του Δήμου μας. Αντιστοιχούν 4 μάσκες σε κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό.
Επίσης, ο Δήμος εξασφάλισε, απόλυτη επάρκεια αντισηπτικών και υλικών καθαριότητας και εφοδίασε όλα τα σχολεία με θερμόμετρα ανέπαφης μέτρησης.
 
Β) Όλα τα σχολεία του Δήμου μας, διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό καθαριότητας και όπου χρειάστηκε, προσλήφθηκαν επιπλέον άτομα.
Δεν έχει προκύψει πρόβλημα καθαριότητας, σε κανένα σχολείο του Δήμου Παλλήνης.
 
Γ) Από το Υπουργείο Παιδείας, δόθηκε η δυνατότητα παροχής δωρεάν tablets, προς όλους τους μαθητές, που το είχαν ανάγκη. Το θέμα διαχειρίστηκαν οι Διευθύνσεις των σχολείων. Επιπλέον, ο Δήμος Παλλήνης ενημέρωσε τις Διευθύνσεις, ότι, μπορούν να καλυφθούν επιπλέον ανάγκες που τυχόν προκύψουν, μέσω των διαθέσιμων πόρων, προκειμένου κάθε μαθητής να έχει πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση. Οι Διευθύνσεις των σχολείων, δεν έχουν υποβάλλει κάποιο σχετικό αίτημα.
 
Δ) Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και τις εντολές του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποκλειστικά αρμόδιες για τη διαχείριση κρουσμάτων και την ιχνηλάτηση τους, σε σχολικές μονάδες, είναι οι Διευθύνσεις των σχολείων και η οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος συνδράμει με συνεχείς απολυμάνσεις.
 
Ε) Ο Δήμος Παλλήνης, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, έχει πραγματοποιήσει σε όλους τους εργαζομένους και εθελοντές, τρία μοριακά διαγνωστικά τεστ σε όλους τους εργαζομένους και εθελοντές του, καθώς και δωρεάν rapid τεστ στους πολίτες.
 
ΣΤ) Από τη πρώτη στιγμή, ο Δήμος Παλλήνης, με αίσθημα ευθύνης, σοβαρότητα και μακριά από λαϊκισμούς, στέκεται στο πλευρό της εκπαιδευτικής κοινότητας, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.
 
Οποιοσδήποτε άλλος ισχυρισμός, δεν, είναι τίποτα άλλο, πάρα ένα μεγάλο ψέμα που σκοπεύει στην παραπλάνηση των πολιτών.

Δήμος Παλλήνης: "Πρασινίζουμε το Πάρκο Κάντζας – Φυτεύουμε 8.000 τ.μ "

"Ξεκίνησαν οι εργασίες καλλωπισμού και αισθητικής αναβάθμισης του Πάρκου Κάντζας.
 
Οι εργασίες, περιλαμβάνουν τη φύτευση 8.000 τ.μ., με γκαζόν και λουλούδια καθώς και την εγκατάσταση συστήματος αυτόματου ποτίσματος. Ήδη, έχουν τοποθετηθεί νέα παγκάκια και κιγκλιδώματα.
 
Πρόκειται για μια ακόμη παρέμβαση, η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο Σχέδιο Αισθητικής Αναβάθμισης των γειτονιών του Δήμου μας, το οποίο έχει τεθεί μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων, από τον Δήμαρχο Παλλήνης, Θανάση Ζούτσου .
 
Το επιμέρους έργο των φυτεύσεων πρασίνου και λουλουδιών, συνεχίζεται σε όλο τον Δήμο Παλλήνης, από την Υπηρεσία Πρασίνου και την εποπτεία της Αντιδημάρχου Πρασίνου, Διονυσία Κουκουβάου. "
 

Παράταση έως 28 Φεβρουαρίου 2021 της εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης του δήμου Παλλήνης

Μετά από εισήγηση του Δημάρχου Θανάση Ζούτσου και απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Παλλήνης παρατείνονται έως 28 Φεβρουαρίου 2021, οι προθεσμίες πληρωμής για οφειλές προς τον Δήμο από λογαριασμούς ύδρευσης, που αφορούν την περίοδο κατανάλωσης από 1/5/2020 έως 31/8/2020 , με λήξη πληρωμής στις 27 Ιανουαρίου 2021 χωρίς προσαυξήσεις.

Δήμος Παλλήνης: Γιορτάζουμε τον Πολιούχο της πόλης μας, Άγιο Τρύφωνα, προστατεύοντας την υγεία μας - Χωρίς αντιπροσωπείες μαθητών, η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

Με πιστή τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά της πανδημίας, ο Δήμος Παλλήνης και η τοπική κοινωνία, γιορτάζουν φέτος τον Πολιούχο της Παλλήνης, προστάτη των αμπελουργών και γεωργών, Άγιο Τρύφωνα.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε από τη Δημοτική Αρχή, ότι, δεν θα παραστούν αντιπροσωπείες μαθητών και εκπαιδευτικών των σχολείων της Παλλήνης, στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα, την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου.

Η παράδοση θα συνεχιστεί και φέτος με τα σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης, να παραμένουν κλειστά με τους μαθητές να πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους, προκειμένου να προστατευτούμε όλοι από τον κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης, Θανάσης Ζούτσος, με δήλωση  του, εύχεται «χρόνια πολλά στους δημότες και του χρόνου  να μπορούμε, ασφαλείς, να γιορτάσουμε, όπως κάναμε πάντα, με τιμή, τον Πολιούχο της Παλλήνης, Άγιο Τρύφωνα. Φέτος, το μόνο που έχει σημασία, είναι  να μείνουμε υγιείς».

Ο Άγιος Τρύφωνας, καθιερώθηκε ως Πολιούχος της Παλλήνης, το 1918 από τους ελάχιστους κατοίκους του τότε μικρού χωριού, το οποίο ονόμαζαν «Χαρβάτι», όταν, θεώρησαν ότι, χάρη στη λιτανεία της εικόνας του, σταμάτησε η μαζική επίθεση ακριδών που δέχτηκαν τα αμπελοχώραφα τους.

Από τότε, γιορτάζεται κάθε χρόνο με επισημότητα και κατά παράδοση, αποτελεί, τοπικη, σχολική αργία.